மாறுபாடு அறிக்கை

ஒரு மாறுபாடு அறிக்கை உண்மையானதை எதிர்பார்த்த முடிவுகளுடன் ஒப்பிடுகிறது. வழக்கமான வடிவம் முதலில் உண்மையான முடிவுகளை முன்வைப்பதாகும், அதன்பிறகு எதிர்பார்க்கப்படும் முடிவுகள் (பட்ஜெட் அல்லது நிலையான எண்ணின் வடிவத்தில்), அதன் பிறகு மாறுபாடு அளவு மற்றும் மாறுபாடு சதவீதம் குறிப்பிடப்படுகின்றன. இந்த அறிக்கை நிர்வாகத்தை எதிர்பார்ப்புகளுக்கு எதிராக ஒரு நிறுவனத்தின் செயல்திறனை அளவிட அனுமதிக்கிறது. அடிப்படை முன்னறிவிப்பு அல்லது பட்ஜெட்டில் இருந்து வருவாய் மற்றும் செலவு மாறுபாடுகளைக் கணக்கிட அறிக்கை பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

சிறந்த மாறுபாடு அறிக்கைகள் மிக முக்கியமான மாறுபாடுகளை எடுத்துக்காட்டுகின்றன மற்றும் சிறியவற்றைக் குறைத்து மதிப்பிடுகின்றன, இதனால் மேலாண்மை கவனம் விசாரணை மற்றும் திருத்தம் தேவைப்படும் பொருள் சிக்கல்களை நோக்கி செலுத்தப்படுகிறது.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found