நிதி தகவல் அமைப்பு

நிதி தகவல் அமைப்பு என்பது தகவல்களை சேகரிப்பதற்கும் விளக்குவதற்கும் ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட அணுகுமுறையாகும், இது பொதுவாக கணினிமயமாக்கப்படுகிறது. ஒரு வணிகத்திற்கு நன்கு இயங்கும் நிதி தகவல் அமைப்பு அவசியம், ஏனெனில் நிறுவனத்தை எவ்வாறு இயக்குவது என்பது குறித்த முடிவுகளை எடுக்க மேலாளர்களுக்கு இதன் விளைவாக தகவல் தேவைப்படுகிறது. இந்த அமைப்பு பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கிய பல வழிகளில் பயன்படுத்தப்படலாம்:

  • கடமைகளைச் செலுத்துவதற்கு போதுமான நிதி இருப்பதை உறுதிசெய்து கொள்ளுங்கள்

  • பொருத்தமான மற்றும் நியாயமான திரவ முதலீடுகளில் பயன்படுத்த கூடுதல் நிதிகளை வைக்கவும்

  • எந்த வாடிக்கையாளர்கள், தயாரிப்புகள், தயாரிப்பு கோடுகள் மற்றும் துணை நிறுவனங்கள் அதிக மற்றும் குறைந்த லாபகரமானவை என்பதை தீர்மானிக்கவும்

  • வணிகத்திற்குள் உள்ள இடையூறு பகுதிகளைக் கண்டறியவும்

  • ஈவுத்தொகை வடிவில் முதலீட்டாளர்களுக்கு பாதுகாப்பாக விநியோகிக்கக்கூடிய அதிகபட்ச நிதியை தீர்மானிக்கவும்

  • அமைப்பு தக்கவைக்கக்கூடிய அதிகபட்ச கடன் சுமையைத் தீர்மானித்தல்

ஒரு நிதி தகவல் அமைப்பிலிருந்து தகவல்களைப் பிரித்தெடுப்பதற்கான பல வழிகள் உள்ளன, இதில் வழக்கமான அடிப்படையில் இயங்கும் கட்டமைக்கப்பட்ட அறிக்கைகள், விகித பகுப்பாய்வு, பண முன்னறிவிப்புகள் மற்றும் என்ன-என்றால் பகுப்பாய்வு ஆகியவை அடங்கும். பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் அறிக்கைகளை உருவாக்க ஒரு அறிக்கை எழுத்தாளர் தொகுதி பயன்படுத்தப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் குறைவாகப் பயன்படுத்தப்படும் தரவு வினவல் அமைப்பு மூலம் பதிவிறக்கம் செய்யப்படுகிறது.