செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள் வயதான அறிக்கை

செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள் வயதான அறிக்கை நேர வாளிகளின் அடிப்படையில் சப்ளையர்களுக்கு செலுத்த வேண்டியவற்றை வகைப்படுத்துகிறது. அறிக்கை பொதுவாக 30-நாள் நேர வாளிகளுடன் அமைக்கப்படுகிறது, இதனால் அறிக்கையின் அடுத்தடுத்த ஒவ்வொரு நெடுவரிசையும் சப்ளையர் விலைப்பட்டியல்களை பட்டியலிடுகிறது:

  • 0 முதல் 30 நாட்கள் வரை

  • 31 முதல் 60 நாட்கள் வரை

  • 61 முதல் 90 நாட்கள் வரை

  • 90 நாட்களுக்கு மேல்

அறிக்கையின் நோக்கம் பயனருக்கு எந்த விலைப்பட்டியல் பணம் செலுத்துவதற்கு தாமதமாகிறது என்பதை தீர்மானிக்க ஒரு காட்சி உதவியை வழங்குவதாகும். இருப்பினும், இந்த அறிக்கையில் உள்ள ஒரு முக்கிய குறைபாடு என்னவென்றால், அனைத்து விலைப்பட்டியல்களும் 30 நாட்களில் செலுத்த வேண்டியவை என்று கருதுகிறது. உண்மையில், சில விலைப்பட்டியல்கள் ரசீது, 60 நாட்களில் அல்லது இடையில் எங்கும் இருக்கலாம். இதன் விளைவாக, வயதான அறிக்கையில் தற்போதையதாக பட்டியலிடப்பட்ட ஒரு விலைப்பட்டியல் உண்மையில் பணம் செலுத்துவதற்கு தாமதமாக இருக்கலாம், அதே நேரத்தில் 31 முதல் 60 நாட்கள் நேர வாளியில் பட்டியலிடப்பட்ட விலைப்பட்டியல் இன்னும் உண்மையில் செலுத்தப்படாமல் போகலாம்.

அறிக்கை பயனுள்ளதாக இருக்க, அது அவ்வப்போது சுத்தம் செய்யப்பட வேண்டும், இதனால் தவறான பற்றுகள் மற்றும் வரவுகள் அறிக்கையிலிருந்து அகற்றப்படும். இல்லையெனில், இது காலப்போக்கில் இரைச்சலாக மாறும், எனவே படிக்க மிகவும் கடினம்.

இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சிக்கல்களைக் கருத்தில் கொண்டு, கணக்கியல் முறையால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அறிக்கையைப் பயன்படுத்துவது ஒரு சிறந்த தீர்வாகும், இது விலைப்பட்டியல் தேதிகள் மற்றும் சப்ளையர் கட்டண விதிமுறைகளின் அடிப்படையில் கிட்டத்தட்ட செலுத்த வேண்டிய அல்லது செலுத்த வேண்டிய தாமதமான சப்ளையர் விலைப்பட்டியல்களை மட்டுமே பட்டியலிடுகிறது.

வயதான அறிக்கை சில நேரங்களில் ஒரு நிறுவனத்தின் வெளிப்புற தணிக்கையாளர்களால் தணிக்கை செய்யப்பட்ட காலத்தின் முடிவில் செலுத்த வேண்டியவர்களின் பட்டியலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்த அறிக்கை பொது லெட்ஜரில் செலுத்த வேண்டிய நிலுவைத் தொகையுடன் பொருந்தினால் மட்டுமே அவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.