அசாதாரண பழுது

அசாதாரண பழுது என்பது இயந்திரங்களின் ஆயுளை நீடிக்கும் நோக்கத்துடன் இயந்திரங்களை விரிவாக பழுதுபார்ப்பதாகும். இந்த பழுதுபார்ப்புகளின் விலை சரிசெய்யப்பட்ட நிலையான சொத்தின் விலையில் சேர்க்கப்பட வேண்டும், மேலும் சொத்தின் திருத்தப்பட்ட மீதமுள்ள ஆயுள் மீது தேய்மானம் பெற வேண்டும். ஒரு அசாதாரண பழுதுபார்ப்புக்கான செலவை ஒரு தனி நிலையான சொத்தாக பதிவு செய்வது கணக்கியல் கண்ணோட்டத்தில் மிகவும் நடைமுறைக்குரியதாக இருக்கலாம், இது நிலையான சொத்து பதிவுகளை புரிந்துகொள்ள எளிதாக்குகிறது.

ஒரு அசாதாரண பழுது சாதாரண தடுப்பு பராமரிப்பு என்று கருதப்படுவதில்லை, இது இயந்திரங்கள் அதன் முதலில் விரும்பிய ஆயுட்காலம் அடைய மட்டுமே நோக்கமாக உள்ளது. அதற்கு பதிலாக, ஒரு அசாதாரண பழுது ஒரு இயந்திரத்தின் அந்த பகுதிகளை இலக்காகக் கொண்டது, இது எதிர்பார்க்கப்படும் சொத்து ஓய்வூதிய தேதியால் தேய்ந்து போகும், இதனால் இயந்திரம் நீண்ட காலத்திற்கு தொடர்ந்து செயல்பட முடியும். அசாதாரண பழுதுபார்ப்புக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் ஒரு கட்டிடத்திற்கான புதிய கூரை, ஒரு டிரக்கிற்கு ஒரு புதிய இயந்திரம் மற்றும் ஒரு வாகன நிறுத்துமிடத்தை திருப்புதல்.

ஒரு அசாதாரண பழுதுபார்ப்புக்காக செலவிடப்பட்ட தொகை முக்கியமற்றது என்றால், நிலையான சொத்து பதிவுகளை சரிசெய்வதை விட, செலவினத்திற்கான செலவை வசூலிப்பது கணக்கியல் கண்ணோட்டத்தில் மிகவும் திறமையானது. மேலும், இயந்திரங்களின் ஆயுள் நீடிக்கும் அளவு ஒப்பீட்டளவில் சிறியதாக இருந்தால் (சில மாதங்கள் போன்றவை), பழுதுபார்க்கும் செலவை வெறுமனே செலவுக்கு வசூலிப்பதும் மிகவும் திறமையானது.