பணி மூலதனத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது

நடப்பு சொத்துக்களில் இருந்து தற்போதைய கடன்களைக் கழிப்பதன் மூலம் பணி மூலதனம் கணக்கிடப்படுகிறது. ஒரு வணிகத்தின் ஒட்டுமொத்த பணப்புழக்கத்தை மதிப்பிடுவதற்கு இது பல விகிதங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது; அதாவது, கடமைகளை நிறைவேற்றும் திறன். உயர் மட்டத்தில், பணி மூலதனத்தின் கணக்கீடு பின்வருமாறு:

நடப்பு சொத்துக்கள் - தற்போதைய பொறுப்புகள் = பணி மூலதனம்

கணக்கியல் அமைப்பில் கூடுதல் கணக்கியல் பரிவர்த்தனைகள் பதிவு செய்யப்படுவதால், ஒவ்வொரு நாளும் செயல்பாட்டு மூலதன எண்ணிக்கை மாறும். அடிப்படை சூத்திரத்தின் பின்வரும் மேம்பாடுகளைக் கருத்தில் கொண்டு கணக்கீட்டை மிக அதிக அளவில் சுத்திகரிக்க முடியும்:

  • ஈவுத்தொகை மற்றும் பங்கு வாங்குதல்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய பணம். ஈவுத்தொகை வழங்க அல்லது பங்குகளை திரும்ப வாங்குவதற்கு இயக்குநர்கள் குழுவால் ஒரு குறிப்பிட்ட அர்ப்பணிப்பு இருந்திருந்தால், இந்த கடன்களை ரொக்க இருப்புநிலையிலிருந்து விலக்குவது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும், ஏனெனில் தற்போதைய கடன்களுக்கு பணம் செலுத்த உண்மையில் பணம் கிடைக்காது.

  • வர்த்தகம் அல்லாத பெறத்தக்கவைகள். ஒரு நிறுவனம் ஊழியர்களுக்கான கடன்களில் பெரிய அளவில் முதலீடு செய்திருக்கலாம், அதற்காக நீண்ட திருப்பிச் செலுத்தும் விதிமுறைகள் இருக்கலாம். அப்படியானால், இந்த பெறத்தக்கவைகளை தற்போதைய சொத்துகளாக கருத முடியாது, எனவே கணக்கீட்டில் இருந்து விலக்க வேண்டும்.

  • வழக்கற்றுப் போன சரக்கு. சில சரக்குப் பொருட்களை பணமாக மாற்றுவது மிகவும் கடினம், குறிப்பாக சரக்கு மிகவும் பழையதாக இருக்கும்போது அது வழக்கற்றுப் போனதாகக் கருதப்படலாம். இந்த நிகழ்வுகளில், விரைவான விற்பனையின் மூலம் சரக்குகளிலிருந்து பிரித்தெடுக்கக்கூடிய பணத்தின் அளவை மட்டுமே கணக்கீட்டில் சேர்ப்பது கூடுதல் அர்த்தத்தைத் தரும்.

  • புதுப்பிக்கத்தக்க கடன். ஒரு நிறுவனம் அதன் குறுகிய கால கடனை செலுத்துவதற்கு வழக்கமாக வரும்போது வழக்கமாக உருட்டியிருந்தால், இது உண்மையில் தற்போதைய பொறுப்பா? இந்த கடன் பணி மூலதனத்தின் கணக்கீட்டிலிருந்து விலக்கப்பட வேண்டும் என்று ஒரு வாதத்தை முன்வைக்க முடியும்.

இந்த கூடுதல் கருத்தாய்வுகளின் அடிப்படையில், பணி மூலதனத்திற்கான ஒரு எளிய கணக்கீடாக ஆரம்பத்தில் தோன்றுவதை கணிசமாக மாற்ற வேண்டியது அவசியம். எடுத்துக்காட்டாக, ஏபிசி இன்டர்நேஷனல் 100,000 டாலர் ரொக்கம், பெறத்தக்கவைகள், 000 500,000, சரக்கு $ 1,000,000 மற்றும் செலுத்த வேண்டிய, 000 200,000 கணக்குகள் உள்ளன. எளிமையான வடிவமைப்பில், இதன் செயல்பாட்டு மூலதன கணக்கீடு:

$ 100,000 ரொக்கம் + $ 500,000 பெறத்தக்கவை + $ 1,000,000 சரக்கு - $ 200,000 செலுத்த வேண்டியவை

= 4 1,400,000 பணி மூலதனம்

எவ்வாறாயினும், இயக்குநர்கள் குழு 40,000 டாலர் பங்கு திரும்ப வாங்குவதற்கு உறுதியளித்துள்ளது, அதற்காக எந்தப் பொறுப்பும் பதிவு செய்யப்படவில்லை. பெறத்தக்க எண்ணிக்கையில் management 20,000 மேலாண்மைக் கடன்களும் உள்ளன, மேலும், 000 200,000 சரக்கு வழக்கற்றுப் போகக்கூடும். இந்த கூடுதல் கருத்தாய்வுகளின் அடிப்படையில், உண்மையான மூலதன கணக்கீடு:

4 1,400,000 மாற்றங்களுக்கு முன் மூலதனம்

- 40,000 பங்கு திரும்ப வாங்குதல்

- 20,000 மேலாண்மை கடன்கள்

- 200,000 வழக்கற்றுப் போன சரக்கு

= 1 1,140,000 சரிசெய்யப்பட்ட மூலதனம்