பண ரசீதுகள் இதழ்

ரொக்க ரசீதுகள் இதழ் என்பது ஒரு துணை லெட்ஜராகும், அதில் பண விற்பனை பதிவு செய்யப்படுகிறது. இந்த பத்திரிகை பொது லெட்ஜரிலிருந்து பரிவர்த்தனை அளவை ஏற்றுவதற்குப் பயன்படுகிறது, அங்கு அது பொது லெட்ஜரைக் குழப்பக்கூடும். இதழில் பின்வரும் துறைகள் உள்ளன:

  • தேதி

  • வாடிக்கையாளர் பெயர்

  • பண ரசீதை அடையாளம் காண்பது, அவை பின்வருவனவற்றில் ஏதேனும் இருக்கலாம்:

    • காசோலை எண் செலுத்தப்பட்டது

    • வாடிக்கையாளர் பெயர்

    • விலைப்பட்டியல் செலுத்தப்பட்டது

  • ஒவ்வொரு நுழைவின் இருபுறமும் பதிவு செய்ய பற்று மற்றும் கடன் நெடுவரிசைகள்; சாதாரண நுழைவு என்பது பணத்திற்கான பற்று மற்றும் விற்பனைக்கான கடன்

வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து ரொக்க ரசீதுகளின் அதிர்வெண்ணைப் பொறுத்து இந்த இதழில் ஏராளமான உள்ளீடுகள் இருக்கலாம்.

பத்திரிகையின் இருப்பு தொடர்ந்து மொத்தத் தொகையாக சுருக்கமாகக் கூறப்பட்டு பொது லெட்ஜருக்கு வெளியிடப்படுகிறது. யாராவது ஒரு குறிப்பிட்ட பண ரசீதை விசாரிக்க வேண்டியிருந்தால், அவர்கள் பொது லெட்ஜரில் தொடங்கி பின்னர் பண ரசீதுகள் பத்திரிகைக்குச் செல்லலாம், அதில் இருந்து அவர்கள் குறிப்பிட்ட ரசீதுக்கான குறிப்பைப் பெறலாம்.

பண ரசீதுகள் இதழ் பொதுவாக கையேடு கணக்கியல் அமைப்புகளில் காணப்படுகிறது. பல கணக்கியல் மென்பொருள் தொகுப்புகளில் இந்த கருத்து அடிப்படையில் கண்ணுக்கு தெரியாதது.