காலாவதியான சரக்கு கணக்கியல்

காலாவதியான சரக்கு கணக்கியல் கண்ணோட்டம்

வழக்கற்றுப் போன சரக்குப் பொருட்களைக் கண்டுபிடிக்க பொருட்கள் மறுஆய்வு வாரியம் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். இந்த குழு சரக்கு பயன்பாட்டு அறிக்கைகளை மதிப்பாய்வு செய்கிறது அல்லது எந்த பொருட்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க சரக்குகளை ஆராய்கிறது. வழக்கற்றுப் போன பொருட்களின் விலையை நிர்ணயிக்க இந்த குழுவின் கண்டுபிடிப்புகளை நீங்கள் மதிப்பாய்வு செய்து, வழக்கற்றுப் போன பொருட்களின் புத்தக மதிப்பிலிருந்து இந்த திட்டமிடப்பட்ட தொகையைக் கழித்து, வித்தியாசத்தை இருப்பு என ஒதுக்கி வைக்கவும். நிறுவனம் பின்னர் பொருட்களை அப்புறப்படுத்துவதால், அல்லது மாற்றப்பட்ட மாற்றத்திலிருந்து பெறப்படும் மதிப்பிடப்பட்ட தொகைகள், இந்த நிகழ்வுகளை பிரதிபலிக்க இருப்பு கணக்கை சரிசெய்யவும். ஒரு மாற்று அணுகுமுறை வரலாற்று வழக்கற்றுப்போன விகிதத்தின் அடிப்படையில் ஒரு இருப்பை உருவாக்குவதாகும். இந்த அணுகுமுறை பெற எளிதானது, ஆனால் குறைவான துல்லியமானது.

காலாவதியான சரக்குகளுக்கான கணக்கியலுடன் பின்வரும் சிக்கல்கள் தொடர்புடையவை:

  • நேரம். உண்மையான நிலைப்பாடுகளின் நேரத்தை மாற்றுவதன் மூலம் ஒரு நிறுவனத்தின் அறிக்கையிடப்பட்ட நிதி முடிவுகளை நீங்கள் தவறாக மாற்றலாம். உதாரணமாக, வழக்கற்றுப்போன சரக்குகளை மாற்றுவதில் மதிப்பிடப்பட்டதை விட அதிகமான விலையை அவர் பெற முடியும் என்று ஒரு மேற்பார்வையாளருக்குத் தெரிந்தால், கூடுதல் லாபம் தேவைப்படும் எந்தவொரு அறிக்கையிடலுக்கும் லாபத்தை மாற்றுவதற்காக விற்பனையை விரைவுபடுத்தலாம் அல்லது தாமதப்படுத்தலாம்.
  • செலவு அங்கீகாரம். நிதி அறிக்கைகளில் ஒரு பெரிய செலவின இருப்பை திடீரென கைவிடுவதற்கு மேலாண்மை தயக்கம் காட்டக்கூடும், அதற்கு பதிலாக சிறிய அதிகரிக்கும் தொகைகளை அங்கீகரிக்க விரும்புகிறது, இது சரக்கு வழக்கற்றுப்போனது ஒரு சிறிய பிரச்சினையாகத் தோன்றும். எந்தவொரு வழக்கற்ற தன்மையும் கண்டறியப்பட்ட உடனேயே அதை உடனடியாக அங்கீகரிக்க GAAP கட்டாயப்படுத்துவதால், நிர்வாகத்தின் ஆட்சேபனைகளுக்கு உடனடியாக அங்கீகாரம் வழங்குவதற்கான போராட்டம் உங்களுக்கு இருக்கலாம்.
  • சரியான நேரத்தில் மதிப்புரைகள். நிர்வாகமானது வழக்கமான அடிப்படையில் சரக்குகளை மதிப்பாய்வு செய்யும் வரை சரக்கு வழக்கற்றுப்போதல் என்பது ஒரு சிறிய பிரச்சினையாகும், இதனால் எந்தவொரு காலகட்டத்திலும் கண்டறியப்பட்ட வழக்கற்றுப்போன அளவு அதிகரிக்கும். இருப்பினும், நிர்வாகம் நீண்ட காலமாக ஒரு மதிப்பீட்டை நடத்தவில்லை எனில், வழக்கற்றுப் போன சரக்குகளை மிகவும் ஈர்க்கக்கூடிய விகிதாச்சாரத்துடன் உருவாக்க அனுமதிக்கிறது, அதோடு செலவு அங்கீகாரமும் சமமாக இருக்கும். இந்த சிக்கலைத் தவிர்ப்பதற்கு, குறிப்பிட்ட சரக்குப் பொருட்கள் இன்னும் அடையாளம் காணப்படாவிட்டாலும், அடிக்கடி வழக்கற்றுப்போன மதிப்புரைகளை நடத்துங்கள், வரலாற்று அல்லது எதிர்பார்க்கப்பட்ட வழக்கற்றுப்போன அடிப்படையில் ஒரு இருப்பைப் பராமரிக்கவும்.

காலாவதியான சரக்கு கணக்கியல் எடுத்துக்காட்டு

மிலாக்ரோ கார்ப்பரேஷனில் 100,000 டாலர் அதிகமான வீட்டு காபி ரோஸ்டர்களை விற்க முடியாது. இருப்பினும், சீனாவில் மறுவிற்பனையாளர் மூலம் ரோஸ்டர்களுக்கு ஒரு சந்தை இருப்பதாக அது நம்புகிறது, ஆனால் price 20,000 விற்பனை விலையில் மட்டுமே. அதன்படி, பின்வரும் பத்திரிகை நுழைவுடன் கட்டுப்படுத்தி, 000 80,000 இருப்பை அங்கீகரிக்கிறது: