கட்டுப்பாடற்ற பத்திர தள்ளுபடி

கட்டுப்பாடற்ற பத்திர தள்ளுபடி என்பது அதன் முகத் தொகைக்குக் கீழே விற்கப்படும் பத்திரத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் கணக்கியலைக் குறிக்கிறது. ஒரு பத்திரத்துடன் தொடர்புடைய வட்டி விகிதம் பத்திரம் விற்கப்பட்ட தேதியில் சந்தை வட்டி விகிதத்தை விட குறைவாக இருக்கும்போது, ​​முதலீட்டாளர்கள் அதன் முகத் தொகையிலிருந்து தள்ளுபடியில் பத்திரத்தை வாங்க ஒப்புக்கொள்வார்கள். குறைவாக செலுத்துவதன் மூலம், முதலீட்டாளர்கள் பத்திர வழங்குநரால் வட்டி செலுத்தப்படும்போது முதலீட்டின் மீதான வருமானத்தை திறம்பட அதிகரிக்கின்றனர். ஒரு பத்திரத்தின் முக அளவுக்கும் அதற்காக உண்மையில் செலுத்தப்பட்ட தொகைக்கும் உள்ள வேறுபாடு பத்திர தள்ளுபடி ஆகும். பத்திர வழங்குபவர் பத்திர தள்ளுபடியின் முழுத் தொகையையும் அது தொடர்புடைய பத்திரத்தின் மீதமுள்ள காலப்பகுதியிலிருந்து எழுதுகிறார். தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட தொகை வட்டி செலவுக்கு வசூலிக்கப்படுகிறது. இதுவரை தள்ளுபடி செய்யப்படாத பத்திர தள்ளுபடியின் அளவு கட்டுப்படுத்தப்படாத பத்திர தள்ளுபடி என்று அழைக்கப்படுகிறது.

பத்திர தள்ளுபடியின் முழுத் தொகையையும் ஒரே நேரத்தில் எழுதுவதற்கு வெளியீட்டு நிறுவனம் தேர்வு செய்யலாம், அந்த அளவு முக்கியமற்றதாக இருந்தால் (எ.கா., வழங்குபவரின் நிதி அறிக்கைகளில் பொருள் தாக்கம் இல்லை). அப்படியானால், எந்தவிதமான பத்திர தள்ளுபடியும் இல்லை, ஏனென்றால் முழுத் தொகையும் ஒரே நேரத்தில் மன்னிப்புக் கோரப்பட்டது. மிகவும் பொதுவாக, அளவு இருக்கிறது பொருள், மற்றும் பிணைப்பின் வாழ்நாளில் மன்னிப்பு பெறுகிறது, இது பல ஆண்டுகளாக இருக்கலாம். இந்த பிந்தைய வழக்கில், பத்திரங்கள் அவர்களின் முக அளவுகளுக்குக் கீழே விற்கப்பட்டால், பத்திரங்கள் இன்னும் ஓய்வு பெறப்படவில்லை என்றால், எப்போதும் ஒரு கட்டுப்பாடற்ற பத்திர தள்ளுபடி உள்ளது.

வழங்கப்படாத நிறுவனத்தின் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் ஒரு கான்ட்ரா பொறுப்புக் கணக்கில் ஒரு கட்டுப்பாடற்ற பத்திர தள்ளுபடி தெரிவிக்கப்படுகிறது.

ஒரு கட்டுப்பாடற்ற பத்திர தள்ளுபடி முதலில் பதிவு செய்யப்படும்போது, ​​பெறப்பட்ட பணத்தின் தொகையில் ஒரு பற்று, தள்ளுபடி தொகையில் பத்திர தள்ளுபடி கான்ட்ரா கணக்கில் ஒரு பற்று, மற்றும் பத்திரங்கள் செலுத்த வேண்டிய கணக்கில் கடன் வழங்கப்பட்ட பத்திரங்களின் முக மதிப்பு. தள்ளுபடி மன்னிப்புக் கோரப்படுவதால், வட்டி செலவினத்திற்கு பற்று மற்றும் பத்திர தள்ளுபடி கான்ட்ரா கணக்கில் கடன் உள்ளது.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found