நகல் கட்டணம்

நகல் கட்டணம் என்பது ஏற்கனவே செலுத்தப்பட்ட ஒரு சப்ளையருக்கு வழங்கப்பட்ட கூடுதல் கட்டணம். முன் கொடுப்பனவுகள் இருப்பதைக் கண்டறியாத ஒரு நிறுவனத்தின் கணக்குகளில் செலுத்த வேண்டிய செயல்முறைகளில் உள்ள குறைபாடுகளால் நகல் கொடுப்பனவுகள் ஏற்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, செலுத்த வேண்டிய மென்பொருள் தானாகவே பணம் செலுத்திய சப்ளையர் விலைப்பட்டியல் எண்ணைக் கண்டறிய வேண்டும். சப்ளையர் விலைப்பட்டியலில் அடையாளம் காணும் விலைப்பட்டியல் எண் இல்லாதபோது (அவ்வப்போது பில்லிங்ஸைப் போலவே) நகல் கொடுப்பனவுகள் நிகழும் பொதுவான நிகழ்வு.

சில தணிக்கை நிறுவனங்கள் தங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கான நகல் கொடுப்பனவுகளைக் கண்டறிவதில் நிபுணத்துவம் பெற்றன.