வரி நிலை

ஒரு வரி நிலை என்பது முன்னர் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வரி வருமானத்தில் ஒரு நிறுவனம் எடுக்கும் அல்லது எதிர்கால வரி வருமானத்தில் எடுக்க எதிர்பார்க்கும் ஒரு நிலையாகும், இது தற்போதைய அல்லது ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருமான வரி சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகளை அளவிட பயன்படுகிறது. ஒரு வரி நிலை நிரந்தர குறைப்பு அல்லது செலுத்த வேண்டிய வருமான வரிகளை ஒத்திவைத்தல்.

வரி நிலைப்பாடுகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் வரிவிதிப்பை தாக்கல் செய்யாதது, வரி அதிகார வரம்புகளுக்கு இடையில் வருமானத்தை மாற்றுவது மற்றும் ஒரு பரிவர்த்தனையை வரிவிலக்கு என வகைப்படுத்துவது.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found