நிதி அறிக்கை பிழை திருத்தம்

பிழை திருத்தம் என்பது முன்னர் வெளியிடப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகளில் பிழையை திருத்துவதாகும். கணித தவறுகள், GAAP ஐப் பயன்படுத்துவதில் ஏற்பட்ட தவறுகள் அல்லது நிதிநிலை அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்பட்டபோது இருக்கும் உண்மைகளின் மேற்பார்வை ஆகியவற்றால் ஏற்படும் நிதிநிலை அறிக்கைகளில் அங்கீகாரம், அளவீட்டு, விளக்கக்காட்சி அல்லது வெளிப்படுத்தல் ஆகியவற்றில் இது ஒரு பிழையாக இருக்கலாம். இது கணக்கியல் மாற்றம் அல்ல.

பிழை திருத்தம் இருக்கும்போது முந்தைய கால நிதிநிலை அறிக்கைகள் மீண்டும் வழங்கப்பட வேண்டும். மறுசீரமைப்பிற்கு கணக்காளர் தேவை:

  • வழங்கப்பட்ட முதல் காலகட்டத்தின் தொடக்கத்தில் சொத்துக்கள் மற்றும் கடன்களைச் சுமந்து செல்லும் அளவுகளில் வழங்கப்பட்ட காலத்திற்கு முந்தைய காலங்களில் பிழையின் ஒட்டுமொத்த விளைவைப் பிரதிபலிக்கவும்; மற்றும்

  • அந்த காலத்திற்கான தக்க வருவாயின் தொடக்க இருப்புக்கு ஈடுசெய்யும் சரிசெய்தல் செய்யுங்கள்; மற்றும்

  • பிழை திருத்தம் பிரதிபலிக்க, வழங்கப்பட்ட ஒவ்வொரு முந்தைய காலத்திற்கும் நிதி அறிக்கைகளை சரிசெய்யவும்.

நிதி அறிக்கைகள் ஒரு காலத்திற்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டால், தக்க வருவாயின் தொடக்க நிலுவையில் சரிசெய்தலைப் பிரதிபலிக்கவும்.

ஒரு நிதியாண்டின் முதல் இடைக்காலத்தைத் தவிர வேறு எந்த இடைக்கால காலத்திலும் நீங்கள் லாபம் அல்லது இழப்புக்கான ஒரு பொருளை சரிசெய்தால், மற்றும் சரிசெய்தலின் சில பகுதி முந்தைய இடைக்கால காலங்களுடன் தொடர்புடையது என்றால், பின்வருவனவற்றைச் செய்யுங்கள்:

  • அந்த காலகட்டத்தில் தற்போதைய இடைக்கால காலம் தொடர்பான திருத்தத்தின் பகுதியை சேர்க்கவும்; மற்றும்

  • திருத்தத்தின் அந்த பகுதியை அவர்களுக்குப் பொருந்துவதற்கு முன் இடைக்கால காலங்களை மீண்டும் செய்யுங்கள்; மற்றும்

  • நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் இடைக்காலத்தில் முந்தைய நிதியாண்டு தொடர்பான சரியான எந்த பகுதியையும் பதிவு செய்யுங்கள்.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found