பங்கு நிலை வரையறை

ஈக்விட்டி நிலை என்பது பங்குக்கு ஈடாக ஒரு வணிகத்தில் மூன்றாம் தரப்பினரால் செய்யப்பட்ட முதலீட்டைக் குறிக்கிறது. அத்தகைய நிலைப்பாடு மூன்றாம் தரப்பினரால் பல்வேறு காரணங்களுக்காக எடுக்கப்படலாம், இதில் பின்வருவன அடங்கும்:

  • திரும்புவதற்கான எதிர்பார்ப்பு. மூன்றாம் தரப்பு வணிகத்தில் பங்குகளை வாங்குவதன் மூலம் தாராளமாக வருமானத்தை ஈட்ட முடியும் என்று நம்பலாம்.

  • மாற்றப்பட்ட கடன். மூன்றாம் தரப்பினர் ஒரு வணிகத்தில் வைத்திருக்கும் மாற்றத்தக்க கடன் கடனை பங்குகளாக மாற்றினால் பெறப்படும் வருமானத்தை விட மோசமான வருவாயைக் குறிக்கிறது என்று முடிவு செய்திருக்கலாம்.

  • மாற்று கட்டணம். மூன்றாம் தரப்பு வணிகத்தின் கடன் வழங்குபவர், மேலும் கடனைத் தீர்ப்பதில் பங்குகளை ஏற்கத் தேர்ந்தெடுக்கிறார். வணிகமானது மோசமான நிதி நிலையில் இருக்கும்போது இந்த நிலைமை பொதுவாக எழுகிறது. அப்படியானால், மூன்றாம் தரப்பு ஒரு மோசமான சூழ்நிலையை சிறப்பாகச் செய்து வருகிறது, மேலும் அதன் இழப்பைத் தணிக்கும் என்று நம்புகிறது.

ஒரு பங்கு நிலை என்பது பங்குகளை வழங்கும் வணிகத்தின் 100% பங்கிற்கும் குறைவாகவே குறிக்கிறது. நிலையை வாங்குவதில் மூன்றாம் தரப்பினரின் நோக்கத்தின் ஒரு பகுதி வணிகத்தின் மீது சில அளவிலான கட்டுப்பாட்டைப் பெறுவதாக இருக்கலாம், இந்நிலையில் அந்த நிலையால் குறிப்பிடப்படும் உரிமையின் சதவீதம் சில முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கலாம். மேலும், பங்கு விற்பனையுடன் தொடர்புடைய சொற்களைப் பார்ப்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும் (அவை மூன்றாம் தரப்பினருடன் குறிப்பாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டிருக்கலாம்). விதிமுறைகளில் பின்வருவன அடங்கும்:

  • போர்டு இருக்கை. போதுமான பெரிய பங்கு நிலை மூன்றாம் தரப்பினருக்கு இயக்குநர்கள் குழுவில் ஒரு இடத்திற்கு உரிமை உண்டு.

  • வாக்குரிமை. மூன்றாம் தரப்பு சிறப்பு வாக்களிக்கும் உரிமைகளைப் பெறலாம், அதாவது வணிகத்தின் எந்தவொரு முன்மொழியப்பட்ட விற்பனையையும் அங்கீகரிக்கவோ அல்லது மறுக்கவோ முடியும்.

  • பதிவு உரிமைகள். ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணையத்தில் பதிவுசெய்யப்பட்ட பங்குகளை வணிகத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும், இல்லையெனில் கூடுதல் பங்குகள் மூன்றாம் தரப்பினருக்கு வழங்கப்பட வேண்டும்.

  • வாரண்டுகள். வர்த்தகம் பங்குகளுடன் மூன்றாம் தரப்பினருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான வாரண்டுகளை வழங்க வேண்டும்.