மாதிரி மாதிரி

தொகுதி மாதிரி என்பது தணிக்கைக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு மாதிரி நுட்பமாகும், அங்கு தொடர்ச்சியான தொடர் தேர்வுகள் செய்யப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, வாடிக்கையாளர் விலைப்பட்டியல்களை ஆய்வு செய்ய தொகுதி மாதிரியைப் பயன்படுத்த ஒரு தணிக்கையாளர் தேர்வு செய்கிறார், மேலும் 50 விலைப்பட்டியல்களை எடுக்க விரும்புகிறார். அவர் விலைப்பட்டியல் எண்களை 1000 முதல் 1099 வரை எடுக்கிறார். இந்த அணுகுமுறை மிகவும் திறமையானது, ஏனெனில் ஒரு பெரிய ஆவணங்களை ஒரே இடத்திலிருந்து இழுக்க முடியும். எவ்வாறாயினும், ஒரு சீரற்ற தேர்வு முறை முழு மக்கள்தொகையையும் மாதிரியாக மாற்றுவதற்கான சிறந்த வேலையைச் செய்யும். தொகுதி மாதிரியைப் பயன்படுத்தும் போது, ​​அதிக எண்ணிக்கையிலான மாதிரிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் மாதிரி அபாயத்தைக் குறைக்கலாம்.