நிலையான மேல்நிலை செலவு மாறுபாடு

நிலையான மேல்நிலை செலவு மாறுபாடு கண்ணோட்டம்

நிலையான மேல்நிலை செலவு மாறுபாடு என்பது உண்மையான நிலையான மேல்நிலை செலவுக்கும் பட்ஜெட்டில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நிலையான மேல்நிலை செலவிற்கும் உள்ள வித்தியாசமாகும். சாதகமற்ற மாறுபாடு என்பது உண்மையான நிலையான மேல்நிலை செலவுகள் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக இருந்தது என்பதாகும். இந்த மாறுபாட்டிற்கான சூத்திரம்:

உண்மையான நிலையான மேல்நிலை - பட்ஜெட் செய்யப்பட்ட நிலையான மேல்நிலை = நிலையான மேல்நிலை செலவு மாறுபாடு

நிலையான மேல்நிலை தொடர்பான செலவுகளின் அளவு (பெயர் குறிப்பிடுவது போல) ஒப்பீட்டளவில் சரி செய்யப்பட வேண்டும், எனவே நிலையான மேல்நிலை செலவு மாறுபாடு கோட்பாட்டளவில் பட்ஜெட்டிலிருந்து வேறுபடக்கூடாது. இருப்பினும், உற்பத்தி செயல்முறை ஒரு படி செலவு தூண்டுதல் புள்ளியை அடைந்தால், ஒரு முழு புதிய செலவு செய்யப்பட வேண்டும், இது குறிப்பிடத்தக்க சாதகமற்ற மாறுபாட்டை ஏற்படுத்தும். மேலும், நிலையான மேல்நிலை செலவினங்களில் சில பருவநிலை இருக்கலாம், இது ஒரு வருடத்தின் தனிப்பட்ட மாதங்களில் சாதகமான மற்றும் சாதகமற்ற மாறுபாடுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும், ஆனால் முழு வருடத்தில் ஒருவருக்கொருவர் ரத்துசெய்யும். இப்போது குறிப்பிட்டுள்ள இரண்டு புள்ளிகளைத் தவிர, உற்பத்தியின் அளவு இந்த மாறுபாட்டில் எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடாது.

மேலாண்மை மதிப்பாய்வு செய்வதற்கான சிறந்த செலவு கணக்கியல் மாறுபாடுகளில் இதுவும் ஒன்றாகும், ஏனெனில் இது நிலையான செலவு வரவு செலவுத் திட்டம் வகுக்கப்படும் போது மாற்றத்தை எதிர்பார்க்காத செலவுகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

நிலையான மேல்நிலை செலவு மாறுபாடு எடுத்துக்காட்டு

ஹோட்சன் இன்டஸ்ட்ரியல் டிசைனின் தயாரிப்பு மேலாளர், வரவிருக்கும் ஆண்டில் நிலையான மேல்நிலை 700,000 டாலராக இருக்க வேண்டும் என்று மதிப்பிடுகிறது. இருப்பினும், ஒரு தயாரிப்பு மேலாளர் நிறுவனத்தை விட்டு வெளியேறி பல மாதங்களாக மாற்றப்படாததால், உண்மையான செலவுகள் எதிர்பார்த்ததை விட குறைவாக இருந்தன, 672,000 டாலர். இது பின்வரும் சாதகமான நிலையான மேல்நிலை செலவு மாறுபாட்டை உருவாக்கியது:

(2,000 672,000 உண்மையான நிலையான மேல்நிலை - $ 700,000 பட்ஜெட் செய்யப்பட்ட நிலையான மேல்நிலை)

= $ (28,000) நிலையான மேல்நிலை செலவு மாறுபாடு