சரக்கு

சரக்கு என்பது ஒரு சாதாரண சொத்து வணிகத்தில் விற்கப்பட வேண்டிய ஒரு சொத்து. சரக்கு உடனடியாக விற்பனைக்கு தயாராக இருக்காது. சரக்கு உருப்படிகள் பின்வரும் மூன்று வகைகளில் ஒன்றாகும்:

  • வணிகத்தின் சாதாரண போக்கில் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டது; அல்லது
  • அது விற்பனைக்கு தயாரிக்கப்படும் பணியில் உள்ளது; அல்லது
  • உற்பத்தி செயல்பாட்டில் நுகர்வுக்கு நோக்கம் கொண்ட பொருட்கள் அல்லது பொருட்கள்.

இந்த சொத்து வகைப்பாட்டில் மறுவிற்பனைக்கு வாங்கப்பட்ட மற்றும் வைத்திருக்கும் உருப்படிகள் அடங்கும். சேவைகளைப் பொறுத்தவரை, சரக்கு என்பது ஒரு சேவையின் செலவாகும், அதற்கான தொடர்புடைய வருவாய் இன்னும் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை.

கணக்கியலில், சரக்கு பொதுவாக மூன்று வகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது, அவை:

  • மூல பொருட்கள். முடிக்கப்பட்ட பொருட்களின் உற்பத்தியில் நுகரப்படும் பொருள்களை உள்ளடக்கியது.
  • வேலை நடந்துகொண்டிருகிறது. உற்பத்தி செயல்முறைக்கு நடுவில் உள்ள உருப்படிகளை உள்ளடக்கியது, மேலும் அவை வாடிக்கையாளர்களுக்கு விற்பனைக்கு இன்னும் தயாராக இல்லை.
  • இறுதி பொருட்கள். வாடிக்கையாளர்களுக்கு விற்பனைக்கு தயாராக உள்ள பொருட்கள் அடங்கும். சில்லறை சூழலில் விற்பனை என்று அழைக்கப்படும் ஒரு மாநிலத்தில் சப்ளையர்களிடமிருந்து பொருட்கள் வாங்கப்படுகின்றன.

சரக்கு பொதுவாக ஒரு குறுகிய கால சொத்தாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது, ஏனெனில் இது வழக்கமாக ஒரு வருடத்திற்குள் கலைக்கப்படுகிறது.