கணக்கியல் பரிவர்த்தனைகளைப் பதிவு செய்தல்

கணக்கியல் பரிவர்த்தனை நிகழும்போது, ​​அதை ஒரு நிறுவனத்தின் புத்தகங்களில் பல வழிகளில் பதிவு செய்யலாம். பின்வரும் புல்லட் புள்ளிகள் கிடைக்கக்கூடிய பொதுவான முறைகளைக் குறிப்பிடுகின்றன:

  • பத்திரிகை உள்ளீடுகள். ஒரு பரிவர்த்தனையை பதிவு செய்யப் பயன்படுத்தப்படும் மிக அடிப்படையான முறை ஜர்னல் என்ட்ரி ஆகும், அங்கு கணக்காளர் கைமுறையாக கணக்கு எண்கள் மற்றும் பற்றுகள் மற்றும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட பரிவர்த்தனைக்கும் வரவுகளை உள்ளிடுவார். இந்த அணுகுமுறை நேரத்தை எடுத்துக்கொள்வது மற்றும் பிழைக்கு உட்பட்டது, எனவே இது பொதுவாக சரிசெய்தல் மற்றும் சிறப்பு உள்ளீடுகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. பின்வரும் புல்லட் புள்ளிகளில், மிகவும் பொதுவான கணக்கியல் பரிவர்த்தனைகளை பதிவு செய்ய கணக்கியல் மென்பொருளில் பயன்படுத்தப்படும் தானியங்கு அணுகுமுறைகளை நாங்கள் கவனிக்கிறோம்.

  • சப்ளையர் விலைப்பட்டியல் ரசீது. ஒரு சப்ளையர் விலைப்பட்டியல் பெறப்பட்டால், கணக்காளர் அதை கணக்கியல் மென்பொருளில் செலுத்த வேண்டிய கணக்குகளில் பதிவு செய்கிறார். தொடர்புடைய செலவு அல்லது சொத்து கணக்கை பற்று வைக்கும் ஒரு பத்திரிகை உள்ளீட்டை தொகுதி தானாகவே உருவாக்குகிறது, மேலும் கணக்குகள் செலுத்த வேண்டிய பொறுப்புக் கணக்கில் வரவு வைக்கிறது.

  • சப்ளையர் விலைப்பட்டியல் வழங்கல். ஒரு வாடிக்கையாளருக்காக ஒரு விலைப்பட்டியல் உருவாக்கப்படும்போது, ​​கணக்காளர் மென்பொருளில் பில்லிங் தொகுதிக்கு விலை, அலகு அளவு மற்றும் பொருந்தக்கூடிய விற்பனை வரி பற்றிய பொருத்தமான தகவல்களை கணக்காளர் உள்ளிடுவார். தொகுதி தானாகவே ஒரு பத்திரிகை உள்ளீட்டை உருவாக்குகிறது, இது பணம் அல்லது பெறத்தக்க கணக்குகளை பற்று வைக்கும், மற்றும் விற்பனை கணக்கில் வரவு வைக்கிறது. விற்பனை வரி பொறுப்புக் கணக்கில் கடன் இருக்கலாம்.

  • சப்ளையர் கொடுப்பனவுகளை வழங்குதல். சப்ளையர்கள் பணம் செலுத்தும்போது, ​​கணக்கியல் மென்பொருளில் செலுத்த வேண்டிய கணக்குகளில் செலுத்த வேண்டிய விலைப்பட்டியல் எண்களை கணக்காளர் சரிபார்க்கிறார். மென்பொருள் பின்னர் காசோலைகளை அச்சிடுகிறது அல்லது மின்னணு கொடுப்பனவுகளை வெளியிடுகிறது, அதே நேரத்தில் செலுத்த வேண்டிய கணக்குகளை டெபிட் செய்து பணக் கணக்கில் வரவு வைக்கிறது.

  • சம்பள காசோலைகளை வழங்குதல். ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் வழங்கப்படும்போது, ​​கணக்காளர் அனைத்து ஊழியர்களின் ஊதிய விகிதங்கள் மற்றும் மணிநேரங்களை கணக்கியல் மென்பொருளின் ஊதிய தொகுதிக்குள் நுழைகிறார். தொகுதி தானாகவே ஒரு பத்திரிகை உள்ளீட்டை உருவாக்குகிறது, இது இழப்பீடு மற்றும் ஊதிய வரி செலவின கணக்குகளை பற்று வைக்கும், மேலும் பணத்தை வரவு வைக்கிறது. இது மிகவும் சிக்கலான நுழைவாக இருக்கலாம், ஏனெனில் இது அலங்காரங்கள் மற்றும் பிற விலக்குகளையும் நிவர்த்தி செய்யலாம், மேலும் பல வகையான ஊதிய வரிகளை தனித்தனியாக பதிவு செய்யலாம்.

இந்த பதிவு முறைகள் அனைத்தும் பொது லெட்ஜரில் உள்ளீடுகளை உருவாக்குகின்றன, இல்லையெனில் ஒரு துணை லெட்ஜரில் பொது லெட்ஜரில் உருளும். அங்கிருந்து, பரிவர்த்தனைகள் நிதி அறிக்கைகளில் தொகுக்கப்படுகின்றன.