செலவுக் கொள்கை

செலவுக் கொள்கைக்கு ஆரம்பத்தில் ஒரு சொத்து, பொறுப்பு அல்லது பங்கு முதலீட்டை அதன் அசல் கையகப்படுத்தல் செலவில் பதிவு செய்ய வேண்டும். பரிவர்த்தனைகளைப் பதிவுசெய்ய கொள்கை பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஏனென்றால் ஓரளவு அசல் கொள்முதல் விலையை புறநிலை மற்றும் மதிப்பின் சரிபார்க்கக்கூடிய சான்றுகளாகப் பயன்படுத்துவது எளிதானது. சொத்தின் சந்தை மதிப்பு அசல் செலவை விடக் குறைவாக இருந்தால், ஒரு சொத்தின் பதிவு செய்யப்பட்ட செலவு அதன் அசல் செலவை விடக் குறைவாக இருக்க அனுமதிப்பதே கருத்தின் மாறுபாடு. இருப்பினும், இந்த மாறுபாடு தலைகீழ் - ஒரு சொத்தை மேல்நோக்கி மதிப்பிட அனுமதிக்காது. ஆகவே, செலவு அல்லது சந்தைக் கருத்தாக்கத்தின் இந்த குறைவானது செலவுக் கொள்கையின் நொறுக்குதலான பழமைவாத பார்வையாகும்.

செலவுக் கொள்கையின் வெளிப்படையான சிக்கல் என்னவென்றால், ஒரு சொத்து, பொறுப்பு அல்லது பங்கு முதலீட்டின் வரலாற்று செலவு என்பது கையகப்படுத்தும் தேதியில் மதிப்புக்குரியது; அந்த நேரத்திலிருந்து அது கணிசமாக மாறியிருக்கலாம். உண்மையில், ஒரு நிறுவனம் தனது சொத்துக்களை விற்க வேண்டுமானால், விற்பனை விலை அதன் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் பதிவுசெய்யப்பட்ட தொகைகளுடன் சிறிய உறவைக் கொண்டிருக்கக்கூடும். எனவே, செலவுக் கொள்கை இனி பொருந்தாத முடிவுகளை அளிக்கிறது, எனவே அனைத்து கணக்கியல் கொள்கைகளிலும், இது மிகவும் தீவிரமாக கேள்விக்குறியாக உள்ளது. ஒரு நிறுவனத்தின் இருப்புநிலைப் பயனர்களின் பயனர்களுக்கு இது ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சினையாகும், இங்கு பல பொருட்கள் செலவுக் கொள்கையின் கீழ் பதிவு செய்யப்படுகின்றன; இதன் விளைவாக, இந்த அறிக்கையில் உள்ள தகவல்கள் ஒரு வணிகத்தின் உண்மையான நிதி நிலையை துல்லியமாக பிரதிபலிக்காது.

நிதிக் முதலீடுகளுக்கு செலவுக் கொள்கை பொருந்தாது, அங்கு ஒவ்வொரு முதலீட்டு காலத்தின் முடிவிலும் இந்த முதலீடுகளின் பதிவுசெய்யப்பட்ட தொகைகளை அவற்றின் நியாயமான மதிப்புகளுடன் கணக்காளர்கள் சரிசெய்ய வேண்டும்.

குறுகிய கால சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகளுக்கான செலவுக் கோட்பாட்டைப் பயன்படுத்துவது மிகவும் நியாயமானதாகும், ஏனெனில் ஒரு நிறுவனம் அவற்றின் மதிப்புகள் அவற்றின் கலைப்பு அல்லது தீர்வுக்கு முன்னர் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் மாறுவதற்கு நீண்ட காலமாக அவற்றை வைத்திருக்காது.

செலவுக் கொள்கை நீண்ட கால சொத்துகள் மற்றும் நீண்ட கால கடன்களுக்கு குறைவாக பொருந்தும். காலப்போக்கில் இந்த உருப்படிகளை அவற்றின் நியாயமான மதிப்புகளுடன் தோராயமான சீரமைப்புக்கு கொண்டு வர தேய்மானம், கடன்தொகை மற்றும் குறைபாடு கட்டணங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டாலும், செலவுக் கொள்கை இந்த உருப்படிகளை மேல்நோக்கி மதிப்பிடுவதற்கு சிறிய இடத்தை விட்டுச்செல்கிறது. ஒரு இருப்புநிலை நீண்ட கால சொத்துக்களை நோக்கி அதிக எடை கொண்டதாக இருந்தால், மூலதன-தீவிர தொழில்துறையில் உள்ளதைப் போலவே, இருப்புநிலை அதில் பதிவுசெய்யப்பட்ட சொத்துகளின் உண்மையான மதிப்புகளை துல்லியமாக பிரதிபலிக்காது என்பதற்கு அதிக ஆபத்து உள்ளது.

ஒரு சொத்தின் மதிப்பு காலப்போக்கில் தெளிவாகப் பாராட்டப்பட்டிருந்தாலும், நீங்கள் அதை மறு மதிப்பீடு செய்யக்கூடாது என்று செலவுக் கொள்கை குறிக்கிறது. இது பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கியல் கோட்பாடுகளின் கீழ் இல்லை, இது நியாயமான மதிப்புக்கு சில மாற்றங்களை அனுமதிக்கிறது. சர்வதேச நிதி அறிக்கை தரநிலைகளின் கீழ் செலவுக் கொள்கை இன்னும் குறைவாகவே பொருந்தும், இது நியாயமான மதிப்புக்கு மறுமதிப்பீட்டை அனுமதிப்பது மட்டுமல்லாமல், ஒரு சொத்து பின்னர் மதிப்பில் பாராட்டினால் குறைபாட்டுக் கட்டணத்தை மாற்றவும் உங்களை அனுமதிக்கிறது.

ஒத்த விதிமுறைகள்

செலவுக் கொள்கை வரலாற்று செலவுக் கொள்கை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.