ஒரே உரிமையாளருக்கான கணக்கியல்

ஒரே உரிமையாளருக்கான கணக்கியல் மற்ற வகை வணிக நிறுவனங்களுக்கான தேவைகளிலிருந்து ஓரளவு வேறுபடுகிறது. உரிமையாளருக்கு வணிகத்திலிருந்து பிரிக்க முடியாததாக கருதப்படுவதால், இதற்கு ஒரு தனி கணக்கியல் பதிவுகள் தேவையில்லை. ஆயினும்கூட, இந்த நடவடிக்கைகள் லாபத்தை ஈட்டுகின்றனவா என்பதை தீர்மானிக்க வணிக நடவடிக்கைகளுக்கான பதிவுகளை ஒருவர் பராமரிக்க வேண்டும்.

ஒரு தனியுரிம உரிமை மிகவும் சிக்கலான வகை அமைப்புகளை விட சிறிய அளவிலான வருவாயை ஈட்டுகிறது மற்றும் குறைந்த அளவிலான செலவுகளைச் செய்கிறது. இதன் விளைவாக, ஒரு வங்கிக் கணக்கிற்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் பணப்புழக்கங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட மிகக் குறைந்த கணக்கியல் பதிவுகளைத் தொடங்குவது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும். இதன் பொருள் தனித்தனி பண ரசீதுகள் மற்றும் பணப்பரிமாற்ற பத்திரிகைகளை பராமரித்தல், மற்றும் வேறு. இது ஒரு ஒற்றை நுழைவு கணக்கியல் அமைப்பாகக் கருதப்படுகிறது, ஏனெனில் இது இருப்புநிலைக் குறிப்பைப் தயாரிக்க பயன்படுத்த முடியாது, வருமான அறிக்கை மட்டுமே.

ஒரு ஒற்றை நுழைவு முறை பண அடிப்படையிலான கணக்கியல் முறைக்கு மிகவும் பொருத்தமானது, அங்கு வருவாய் பணம் பெறப்பட்டதாக பதிவு செய்யப்படுகிறது, மேலும் பணம் செலுத்தப்படுவதால் செலவுகள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. சொத்துக்கள் அல்லது பொறுப்புகளைக் கண்காணிக்க எந்த முயற்சியும் இல்லை, எனவே நிலையான சொத்துகள், சரக்கு மற்றும் பலவற்றை தனித்தனி பத்திரிகைகளில் முறையாகக் கண்காணிக்க முடியாது.

ஒரு தனியுரிமத்திற்கான வரி அறிக்கையிடல் உரிமையாளரின் தனிப்பட்ட வரி வருமானத்தின் மூலம் பாய்கிறது, முக்கிய வகுப்புகள் வருவாய் மற்றும் வணிகத்தால் ஏற்படும் செலவினங்களை வகைப்படுத்த பயன்படுகிறது. தனி வணிக நிறுவனம் இல்லாததால், வணிகத்திற்கு தனி வரி வருமானம் இல்லை.

இந்த கணக்கியல் முறையின் முக்கிய வரம்பு என்னவென்றால், தணிக்கை செய்யக்கூடிய நிதி அறிக்கைகளில் மொழிபெயர்க்க போதுமான கணக்கியல் பதிவுகள் இல்லை. ஒரு தனியுரிமையின் உரிமையாளர் தனது வணிகத்திற்கான நிதியைப் பெற விரும்பினால், கடன் வழங்குபவருக்கு தணிக்கை செய்யப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகள் தேவைப்படும், இது கணக்கு பதிவுகளை மேம்படுத்த பின்வரும் நடவடிக்கைகள் தேவைப்படும்:

  1. ஒரு வணிக நிறுவனத்தை உருவாக்குங்கள்.

  2. இரட்டை நுழைவு புத்தக பராமரிப்பு முறையைப் பயன்படுத்தி கணக்கியலின் திரட்டல் அடிப்படைக்கு மாறவும்.

  3. இதன் விளைவாக வரும் நிதிநிலை அறிக்கைகளை ஒரு CPA ஆல் தணிக்கை செய்யுங்கள்.

இது ஒரு தனியுரிமத்திற்காக இந்த கட்டுரையில் கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ள அடிப்படை கணக்கியல் அமைப்பிலிருந்து சிக்கலான ஒரு மேம்பாட்டைக் குறிக்கிறது.