சுற்று ட்ரிப்பிங்

விற்பனையை உருவாக்குவதற்காக ஒரு நிறுவனம் மற்றொரு தரப்பினருக்கு சொத்துக்களை விற்கும்போது, ​​பின்னர் சொத்துக்களை திரும்ப வாங்கும்போது சுற்று முறுக்கு ஏற்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனம் பல காண்டோமினியங்களை தொடர்புடைய கட்சிக்கு million 4 மில்லியனுக்கு விற்கிறது, பின்னர் அவற்றை ஒரு வருடம் கழித்து அதே விலைக்கு வாங்குகிறது. அவ்வாறு செய்வது அசல் விற்பனையாளருக்கு மட்டுமல்ல, காண்டோமினியங்களை மீண்டும் விற்கும்போது தொடர்புடைய தரப்பினருக்கும் விற்பனையை உருவாக்குகிறது. இந்த ஏற்பாடுகளில், ஒரு நிறுவனத்தின் லாபத்தில் குறைந்த நிகர நீண்ட கால மாற்றம் உள்ளது.

ஒரு நிறுவனத்தின் விற்பனையின் அறிக்கையிடப்பட்ட தொகையை செயற்கையாக உயர்த்துவதற்கு சுற்று ட்ரிப்பிங் பயன்படுத்தப்படுகிறது. விற்பனையின் ஆய்வாளர் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக அல்லது நிறுவனம் பல விற்பனையில் விற்கப்படும்போது விற்பனையை அதிகரிக்க இந்த நடைமுறை அவசியம் என்று மேலாண்மை உணரலாம். நிறுவனத்தின் விற்பனை வலுவானது என்று நம்புவதற்கு முதலீட்டாளர்களை ஏமாற்றுவதற்கும் இது பயன்படுத்தப்படலாம், இதனால் அவர்கள் அதிக நிறுவன பங்குகளை வாங்குவர், இதனால் பங்கு விலையை உயர்த்துவார்கள்.