இருப்புநிலை ஆஃப்

ஆஃப் இருப்புநிலை என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் தோன்றாத அந்த சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது, ஆனால் அவை திறம்பட நிறுவனத்திற்கு சொந்தமானவை. இந்த உருப்படிகள் பொதுவாக இடர் பகிர்வுடன் தொடர்புடையவை அல்லது அவை பரிவர்த்தனைகளுக்கு நிதியளிக்கின்றன. ஒரு வணிகமானது முதலீட்டு சமூகத்திற்கு ஒரு சுத்தமான இருப்புநிலைக் குறிப்பை வழங்குவதற்காக சில சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகளை அதன் இருப்புநிலைக் குறிப்பிலிருந்து விலக்கி வைக்க முயற்சிக்கிறது. சில பரிவர்த்தனைகளின் சட்டபூர்வமான உரிமையை பிற நிறுவனங்களுக்கு மாற்றுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபடுவதன் மூலம் இது அவ்வாறு செய்கிறது. அல்லது, பரிவர்த்தனைகள் GAAP அல்லது IFRS போன்ற பொருந்தக்கூடிய கணக்கியல் கட்டமைப்பின் அறிக்கை தேவைகளைத் தவிர்ப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இருப்புநிலைச் சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் தோன்றவில்லை என்றாலும், அதனுடன் இருக்கும் நிதிநிலை அறிக்கை வெளிப்பாடுகளுக்குள் அவை குறிப்பிடப்படலாம். வழங்கல் வழங்குபவர் பொருந்தக்கூடிய தகவல்களை அடிக்குறிப்புகளில் ஆழமாக புதைக்கலாம் அல்லது அடிப்படை பரிவர்த்தனைகளின் தன்மையை மறைக்க தெளிவற்ற சொற்களைப் பயன்படுத்தலாம் என்பதால், இந்த விளக்கக்காட்சி முறை நிதிநிலை அறிக்கைகளின் வாசகருக்கு குறைவான சாதகமானது.

இருப்புநிலை பரிவர்த்தனைகளை குறைவாகவும் குறைவாகவும் அனுமதிக்க கணக்கியல் தரங்களை வகுப்பதில் பொதுவான போக்கு உள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, குத்தகைத் தரங்களுக்கான சமீபத்திய திருத்தத்திற்கு இப்போது இருப்புநிலைக் குறிப்பில் முன்னர் தோன்றாத சில வகையான குத்தகைக் கடமைகளுக்கு பயன்பாட்டில் உள்ள ஒரு சொத்தின் பதிவு தேவைப்படுகிறது.