பணிபுரியும் ஆவணங்களைத் தணிக்கை செய்யுங்கள்

தணிக்கையின் போது சேகரிக்கப்பட்ட தகவல்களை ஆவணப்படுத்த தணிக்கை வேலை ஆவணங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அடிப்படை நிதி அறிக்கைகள் தொடர்பான தணிக்கையாளரின் கருத்தை ஆதரிக்க போதுமான தகவல்கள் கிடைத்தன என்பதற்கான ஆதாரங்களை அவை வழங்குகின்றன. தணிக்கை முறையாக திட்டமிடப்பட்டு மேற்பார்வையிடப்பட்டதற்கான ஆதாரங்களும் வேலை ஆவணங்கள் அளிக்கின்றன. ஒரு வாடிக்கையாளரின் நிதிநிலை அறிக்கைகள் தொடர்பான கருத்துக்கான காரணங்களை அறிய தணிக்கை செய்யாத ஒரு தணிக்கையாளருக்கு அவை போதுமான தகவல்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். பணிபுரியும் ஆவணங்களில் உள்ள ஆவணங்களின் வடிவங்கள் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகின்றன:

  • பூர்த்தி செய்யப்பட்ட நிலையான விசாரணை பொருட்களின் சரிபார்ப்பு பட்டியல்கள், யாரால்

  • கடிதப் பிரதிகள்

  • விசாரிக்கப்பட்ட கூற்றுகளின் ஆவணம் மற்றும் ஆதாரங்களை கண்டுபிடித்தது

  • கிளையண்டின் கார்ப்பரேட் நிமிடங்களிலிருந்து எடுக்கிறது

  • வாடிக்கையாளரின் முக்கிய பரிவர்த்தனை செயல்முறைகளின் பாய்வு விளக்கப்படங்கள்

  • சிக்கல்களின் விவரிப்பு விவாதங்கள் காணப்பட்டன

  • அமைப்பு விளக்கப்படங்கள்

  • வாடிக்கையாளர் பதில்களை வழங்கிய கேள்வித்தாள்கள்

கூடுதலாக, பணிபுரியும் ஆவணங்களில் உள்ள ஆவணங்களுக்கு இடையில் விரிவான குறுக்கு குறிப்பு இருக்கலாம்.

தணிக்கை பணி ஆவணங்கள் தணிக்கை ஊழியர்கள் மற்றும் தணிக்கை மூத்தவர்களால் தயாரிக்கப்படுகின்றன, மேலும் தணிக்கை மூத்த மேலாளர்கள் மற்றும் கூட்டாளர்களால் மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகின்றன. எந்தவொரு சிக்கலும் இதுவரை தீர்க்கப்படவில்லை என்பதை ஒரு மதிப்பாய்வாளர் கண்டறிந்தால், இந்த சிக்கல்கள் நடவடிக்கைக்காக ஆன்-சைட் தணிக்கை குழுவுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. விமர்சகர்கள் கையொப்பமிட்டு ஒவ்வொரு பக்கத்தையும் ஆய்வு செய்த தேதி. ஒரு தணிக்கை முடிந்ததும், தணிக்கை செய்யும் ஆவணங்கள் சட்டப்பூர்வ ஆதாரங்களாகக் கருதப்படுகின்றன, எனவே அவை சரியான முறையில் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டு தாக்கல் செய்யப்படுகின்றன. குறைந்தபட்சம், பணிபுரியும் ஆவணங்கள் அடுத்த ஆண்டு நியமிக்கப்பட்ட தணிக்கை மூத்தவர் அல்லது மேலாளரால் மதிப்பாய்வு செய்யப்படும், அவர்கள் முந்தைய ஆண்டில் காணப்படும் ஏதேனும் சிக்கல்களைப் புரிந்து கொள்ள விரும்புவர், மேலும் தணிக்கை ஊழியர்களின் நேரத்தை பட்ஜெட்டில் ஏதேனும் வழிகள் உள்ளதா என்பதைத் தீர்மானிப்பார்கள். மிகவும் திறம்பட.

பல மென்பொருள் வழங்குநர்கள் வேலை செய்யும் ஆவணங்களின் மின்னணு பதிப்புகளை உருவாக்கும் ஆஃப்-தி-ஷெல்ஃப் மென்பொருளை விற்கிறார்கள், இதனால் தணிக்கையாளர்கள் ஒரு பாரம்பரிய தணிக்கையில் பொதுவாகக் காணப்படும் காகித வேலைகளின் அளவைக் கொண்டு சுமையாக இருக்க மாட்டார்கள்.