கட்டுப்பாடற்ற திட்டம்

பங்களிப்பு இல்லாத திட்டம் என்பது எந்தவொரு ஓய்வூதியத் திட்டமும் அல்லது பிற வகை நன்மைத் திட்டமாகும், இது முழுக்க முழுக்க முதலாளியால் செலுத்தப்படுகிறது. திட்டத்தில் பங்கேற்பாளர்கள் எந்தவொரு கட்டணத்தையும் செலுத்தத் தேவையில்லை. முதலாளிகள் தங்கள் ஊழியர்களுக்காக ஆயுள் காப்பீட்டு அல்லாத பங்களிப்பு திட்டங்களை அடிக்கடி அமைத்துக்கொள்கிறார்கள், இருப்பினும் மொத்த பாதுகாப்பு அளவு குறைவாக இருக்கும். குறைந்த வருமானம் கொண்ட ஊழியர்களுக்கு கட்டுப்பாடற்ற திட்டங்கள் மிகவும் நன்மை பயக்கும், அவை தொடர்புடைய நன்மைகளை வாங்க முடியாமல் போகலாம்.