லாப அதிகரிப்பு மற்றும் செல்வம் அதிகரிப்பு

இலாபங்களை அதிகப்படுத்துவதற்கும் செல்வத்தை அதிகரிப்பதற்கும் உள்ள அத்தியாவசிய வேறுபாடு என்னவென்றால், இலாப கவனம் குறுகிய கால வருவாயில் உள்ளது, அதே நேரத்தில் செல்வத்தின் கவனம் வணிக நிறுவனத்தின் ஒட்டுமொத்த மதிப்பை காலப்போக்கில் அதிகரிப்பதில் உள்ளது. கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி இந்த வேறுபாடுகள் கணிசமானவை:

  • திட்டமிடல் காலம். இலாப அதிகரிப்பு கீழ், இலாபங்களை உடனடியாக அதிகரிப்பது மிக முக்கியமானது, எனவே விளம்பரம், ஆராய்ச்சி மற்றும் பராமரிப்பு போன்ற விருப்பமான செலவுகளுக்கு பணம் செலுத்த வேண்டாம் என்று நிர்வாகம் தேர்வு செய்யலாம். செல்வத்தை அதிகரிப்பதன் கீழ், நிர்வாகம் இந்த விருப்பப்படி செலவினங்களுக்கு எப்போதும் பணம் செலுத்துகிறது.

  • இடர் மேலாண்மை. இலாப அதிகரிப்பு கீழ், மேலாண்மை செலவினங்களைக் குறைக்கிறது, எனவே நிறுவனத்தின் ஆபத்து சுயவிவரத்தைக் குறைக்கக்கூடிய ஹெட்ஜ்களுக்கு பணம் செலுத்துவது குறைவு. ஒரு செல்வத்தை மையமாகக் கொண்ட நிறுவனம் அபாயத்தைக் குறைப்பதில் செயல்படும், எனவே அதன் இழப்பு ஆபத்து குறைகிறது.

  • விலை உத்தி. நிர்வாகம் லாபத்தை அதிகரிக்க விரும்பும்போது, ​​ஓரங்களை அதிகரிப்பதற்காக தயாரிப்புகளை முடிந்தவரை அதிகமாக விலை நிர்ணயம் செய்கிறது. ஒரு செல்வத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட நிறுவனம் தலைகீழ் செய்ய முடியும், நீண்ட காலத்திற்கு சந்தை பங்கை உருவாக்குவதற்காக விலைகளைக் குறைக்கத் தேர்ந்தெடுக்கும்.

  • திறன் திட்டமிடல். இலாப நோக்குடைய வணிகமானது, தற்போதுள்ள விற்பனை நிலை மற்றும் குறுகிய கால விற்பனை முன்னறிவிப்பைக் கையாள அதன் உற்பத்தித் திறனுக்காக போதுமானதாக இருக்கும். ஒரு செல்வத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட வணிகமானது அதன் நீண்டகால விற்பனை கணிப்புகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக திறனுக்காக அதிக செலவு செய்யும்.

முந்தைய விவாதத்திலிருந்து இலாப அதிகரிப்பு என்பது ஒரு வணிகத்தை நிர்வகிப்பதற்கான ஒரு குறுகிய கால அணுகுமுறையாகும், இது நீண்ட காலத்திற்கு சேதத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும். செல்வ அதிகரிப்பு நீண்ட காலத்திற்கு கவனம் செலுத்துகிறது, இது ஒரு பெரிய முதலீடு மற்றும் குறுகிய கால இலாபம் தேவைப்படுகிறது, ஆனால் வணிகத்தின் மதிப்பை அதிகரிக்கும் நீண்ட கால ஊதியத்துடன்.