கட்டுப்படுத்தக்கூடிய செலவுகள்

கட்டுப்படுத்தக்கூடிய செலவுகள் குறுகிய காலத்தில் மாற்றக்கூடிய செலவுகள். இன்னும் குறிப்பாக, ஒரு செலவு ஒரு நபரிடம் இருந்தால் அது கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக கருதப்படுகிறது. இந்த முடிவு பல நபர்களை உள்ளடக்கியிருந்தால், எந்தவொரு தனிநபரின் கண்ணோட்டத்திலிருந்தும் ஒரு செலவைக் கட்டுப்படுத்த முடியாது. மேலும், ஒரு நிறுவனத்திற்கு மூன்றாம் தரப்பினரால் (வரி போன்றவை) செலவு விதிக்கப்பட்டால், இந்த செலவு கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக கருதப்படுவதில்லை. கட்டுப்படுத்தக்கூடிய செலவுகளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • விளம்பரம்

  • போனஸ்

  • நேரடி பொருட்கள்

  • நன்கொடைகள்

  • பாக்கிகள் மற்றும் சந்தாக்கள்

  • பணியாளர் இழப்பீடு

  • அலுவலக பொருட்கள்

  • பயிற்சி

கட்டுப்படுத்தக்கூடிய செலவின் தலைகீழ் ஒரு நிலையான செலவு, இது நீண்ட காலத்திற்கு மட்டுமே மாற்றப்பட முடியும். நிலையான செலவினங்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் வாடகை மற்றும் காப்பீடு.

ஒரு நிறுவனத்தின் குறைந்த மட்டத்தில் செலவு கட்டுப்படுத்த முடியாததாக இருக்கலாம், ஏனென்றால் ஒரு முன்னணி வரிசை மேலாளருக்கு செலவைச் செய்யவோ அல்லது நிறுத்தவோ அதிகாரம் இல்லை. இருப்பினும், ஒரு மூத்த மேலாளருக்கு இந்த அதிகாரம் வழங்கப்படலாம். எனவே, ஒரு நிறுவனத்தின் உயர் மட்டங்களில் செலவைக் கட்டுப்படுத்தவும், கட்டுப்படுத்த முடியாத கீழ்நோக்கி இருக்கவும் முடியும். எடுத்துக்காட்டாக, பணியாளர் பயிற்சிக்கு பணம் செலுத்துவதற்கான முடிவு ஒரு துணைத் தலைவரிடம்தான் இருக்கக்கூடும், உள்ளூர் துறை மேலாளரிடம் அல்ல, எனவே செலவு துணைத் தலைவருக்கு கட்டுப்படுத்தக்கூடியது, ஆனால் துறை மேலாளருக்கு அல்ல.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found