அசல் பிரச்சினை தள்ளுபடி வரையறை

ஒரு அசல் வெளியீட்டு தள்ளுபடி என்பது ஒரு பத்திரத்தின் முக மதிப்புக்கும் அது முதலில் முதலீட்டாளருக்கு வழங்கியவருக்கு விற்கப்பட்ட விலைக்கும் உள்ள வித்தியாசமாகும். பத்திரம் அதன் முதிர்வு தேதியில் இறுதியில் மீட்டெடுக்கப்படும் போது, ​​இந்த தள்ளுபடி முதலீட்டாளருக்கு செலுத்தப்படுகிறது, இது முதலீட்டாளருக்கு லாபத்தைக் குறிக்கிறது. கணக்கியல் நோக்கங்களுக்காக, தள்ளுபடி வழங்குபவரின் வட்டி செலவாகவும், முதலீட்டாளரின் வட்டி வருமானமாகவும் கருதப்படுகிறது, மேலும் இது அவர்களின் கணக்கு பதிவுகளில் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு முதலீட்டாளர் பத்திரத்தை வழங்குபவரிடமிருந்து $ 900 க்கு வாங்குகிறார். பத்திரத்தின் முக மதிப்பு $ 1,000. வழங்குபவர் குறைந்த விலையை ஏற்க தயாராக இருக்கிறார், ஏனென்றால் பத்திரத்தின் மீதான வட்டி விகிதம் தற்போது சந்தை வட்டி விகிதத்தை விட குறைவாக உள்ளது, மேலும் குறைந்த விலையை ஏற்றுக்கொள்வது வாங்குபவருக்கு பயனுள்ள வட்டி விகிதத்தை உயர்த்துகிறது. வழங்குபவர் பத்திரத்தை மீட்டெடுக்கும்போது, ​​அது முதலீட்டாளருக்கு பத்திரத்தின் முழு face 1,000 முக மதிப்பை செலுத்துகிறது.

வழங்குபவர் பூஜ்ஜிய வட்டி பத்திரங்களை விற்கும்போது அசல் வெளியீட்டு தள்ளுபடியின் அளவு குறிப்பாக பெரியதாக இருக்கும். இந்த வழக்கில், தள்ளுபடியின் அளவு முதலீட்டாளரின் ஒரே வருமான வடிவத்தைக் குறிக்கிறது, எனவே பத்திரங்களை வாங்க ஒப்புக்கொள்வதற்கு முன் முக மதிப்பை விட கணிசமாகக் குறைந்த தொகையை ஏலம் விடுவார். இது முதலீட்டாளருக்கு ஒரு பேரம் என்று அவசியமில்லை; தள்ளுபடி ஒரு நல்ல ஒப்பந்தத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறதா என்பதைப் பார்க்க, மொத்த வருவாயை மற்ற பத்திரங்களுடன் ஒப்பிட வேண்டும், இயல்புநிலையின் தொடர்புடைய ஆபத்தை உள்ளடக்கியது.

அசல் வெளியீட்டு தள்ளுபடியின் அளவு முதலீட்டாளரால் வரி விதிக்கக்கூடிய வருமானத்தின் ஒரு பகுதியாகப் புகாரளிக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் அந்த நேரத்தில் வழங்குநரிடமிருந்து எந்தவொரு கொடுப்பனவும் பெறப்படாமல், அடிப்படை பத்திரத்தின் மீதமுள்ள ஆயுட்காலம் இது பெறுகிறது. கூடுதலாக, முதலீட்டாளர் பெறப்பட்ட உண்மையான வட்டி வருமானத்திற்கும், அடிப்படை பத்திரத்தின் சந்தை விலையில் உணரப்பட்ட பாராட்டுதலுக்கும் வரி செலுத்தலாம்.