மோசமான கடன் மீட்பு

மோசமான கடன் மீட்பு என்பது கணக்கிட முடியாதது என நியமிக்கப்பட்ட பின்னர் பெறப்பட்ட கட்டணம். பெறத்தக்கதை மீட்டெடுக்க சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட பின்னர், திவால்நிலை நிர்வாகியிடமிருந்து ஒரு பகுதி செலுத்துதல், பெறத்தக்கதை ரத்து செய்வதற்கு ஈடாக ஈக்விட்டி ஏற்றுக்கொள்வது அல்லது இதே போன்ற சில சூழ்நிலைகள் ஏற்படலாம். சாத்தியமான அனைத்து சேகரிப்பு மாற்றுகளும் ஆராயப்படுவதற்கு முன்னர், ஒரு விலைப்பட்டியல் மிக விரைவில் எழுதப்பட்டதால் இது எழக்கூடும்.

மோசமான கடன் மீட்பு கடன் வாங்குபவரின் பிணையின் விற்பனையிலிருந்தும் வரலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு கார் கடனில் கடன் வாங்கியவர் பணம் செலுத்துவதில் தவறிழைத்த பிறகு கடன் வழங்குபவர் ஒரு காரை மீண்டும் வைத்திருக்கலாம். கடன் வழங்குபவர் காரை விற்கிறார், மேலும் விற்பனையிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானம் மோசமான கடன் மீட்பு என்று கருதப்படுகிறது.

மோசமான கடன் மீட்புக்கான கணக்கியல் பின்வருமாறு இரண்டு-படி செயல்முறை ஆகும்:

  1. மோசமான கடனின் அசல் பதிவைத் திருப்புக. மீட்டெடுக்கும் தொகையில் பெறத்தக்க கணக்குகளின் கணக்குகளுக்கு டெபிட் உருவாக்குவது, சந்தேகத்திற்கிடமான கணக்குகளுக்கான கொடுப்பனவுக்கான ஈடுசெய்யும் கிரெடிட் கான்ட்ரா சொத்து கணக்கு. அசல் நுழைவு அதற்கு பதிலாக பெறத்தக்க கணக்குகளுக்கான கடன் மற்றும் மோசமான கடன் செலவினத்திற்கான பற்று (நேரடி எழுதும் முறை) எனில், இந்த அசல் உள்ளீட்டை மாற்றியமைக்கவும்.

  2. மோசமான கடன் மீட்டெடுப்பிலிருந்து பண ரசீதைப் பதிவுசெய்க, இது பணக் கணக்கிற்கான பற்று மற்றும் பெறத்தக்க கணக்குகளின் வரவு.