பட்ஜெட்டின் நன்மைகள்

பட்ஜெட்டின் நன்மைகள் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகின்றன:

  • திட்டமிடல் நோக்குநிலை. ஒரு பட்ஜெட்டை உருவாக்கும் செயல்முறை நிர்வாகத்தை அதன் குறுகிய கால, வணிகத்தின் அன்றாட நிர்வாகத்திலிருந்து விலக்கி, நீண்ட காலமாக சிந்திக்கத் தூண்டுகிறது. பட்ஜெட்டில் கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளபடி அதன் இலக்குகளை நிறைவேற்றுவதில் நிர்வாகம் வெற்றிபெறாவிட்டாலும் - இது பட்ஜெட்டின் முக்கிய குறிக்கோள் - குறைந்தபட்சம் அது நிறுவனத்தின் போட்டி மற்றும் நிதி நிலை மற்றும் அதை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது என்பது பற்றி சிந்திக்கிறது.

  • லாப மதிப்பாய்வு. அன்றாட நிர்வாகத்தின் போராட்டத்தின் போது, ​​ஒரு நிறுவனம் தனது பணத்தை அதிகம் சம்பாதிக்கும் இடத்தை பார்வையை இழப்பது எளிது. ஒழுங்காக கட்டமைக்கப்பட்ட பட்ஜெட்டில் வணிகத்தின் எந்த அம்சங்கள் பணத்தை உருவாக்குகின்றன, எந்தெந்தவற்றைப் பயன்படுத்துகின்றன என்பதை சுட்டிக்காட்டுகின்றன, இது வணிகத்தின் சில பகுதிகளை கைவிட வேண்டுமா அல்லது மற்றவற்றில் விரிவாக்க வேண்டுமா என்று நிர்வாகத்தை கருத்தில் கொள்ள கட்டாயப்படுத்துகிறது.

  • அனுமானங்கள் மதிப்பாய்வு. பட்ஜெட் செயல்முறை நிறுவனம் ஏன் வணிகத்தில் உள்ளது என்பதையும், அதன் வணிகச் சூழலைப் பற்றிய முக்கிய அனுமானங்களையும் சிந்திக்க நிர்வாகத்தை கட்டாயப்படுத்துகிறது. இந்த சிக்கல்களை அவ்வப்போது மறு மதிப்பீடு செய்வது மாற்றப்பட்ட அனுமானங்களுக்கு காரணமாக இருக்கலாம், இது வணிகத்தை இயக்க நிர்வாகம் தீர்மானிக்கும் வழியை மாற்றக்கூடும்.

  • செயல்திறன் மதிப்பீடுகள். பட்ஜெட் காலத்திற்கு அவர்களின் குறிக்கோள்களை அமைக்க ஊழியர்களுடன் நீங்கள் பணியாற்றலாம், மேலும் போனஸ் அல்லது பிற சலுகைகளை அவர்கள் எவ்வாறு செயல்படுகிறார்கள் என்பதோடு இணைக்கலாம். ஊழியர்களின் இலக்குகளை நோக்கி அவர்கள் எவ்வாறு முன்னேறுகிறார்கள் என்பது குறித்து கருத்துக்களை வழங்க நீங்கள் உண்மையான அறிக்கைகளுக்கு எதிராக உண்மையான அறிக்கைகளை உருவாக்கலாம். செயல்திறன் மதிப்பீட்டு நோக்கங்களுக்காக செயல்பாட்டு இலக்குகள் (தயாரிப்பு மறுவேலை வீதத்தைக் குறைப்பது போன்றவை) பட்ஜெட்டில் சேர்க்கப்படலாம் என்றாலும், இந்த அணுகுமுறை நிதி இலக்குகளுடன் மிகவும் பொதுவானது. இந்த மதிப்பீட்டு முறை பொறுப்பு கணக்கியல் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

  • நிதி திட்டமிடல். ஒழுங்காக கட்டமைக்கப்பட்ட வரவுசெலவுத் திட்டம் பணத்தின் அளவைப் பெற வேண்டும் அல்லது அவை செயல்பாடுகளை ஆதரிக்கத் தேவைப்படும். நிறுவனத்தின் நிதித் தேவைகளைத் திட்டமிட இந்த தகவல் பொருளாளரால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்தத் தகவலை முதலீட்டுத் திட்டமிடலுக்கும் பயன்படுத்தலாம், இதனால் அதிகப்படியான பணத்தை குறுகிய கால அல்லது நீண்ட கால முதலீட்டு கருவிகளில் நிறுத்தலாமா என்பதை பொருளாளர் தீர்மானிக்க முடியும்.

  • பண ஒதுக்கீடு. நிலையான சொத்துக்கள் மற்றும் செயல்பாட்டு மூலதனத்தில் முதலீடு செய்வதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பணம் மட்டுமே உள்ளது, மேலும் பட்ஜெட் செயல்முறை எந்த சொத்துக்களில் முதலீடு செய்ய மிகவும் மதிப்பு வாய்ந்தது என்பதை தீர்மானிக்க நிர்வாகத்தை கட்டாயப்படுத்துகிறது.

  • பாட்டில் பகுப்பாய்வு. ஏறக்குறைய ஒவ்வொரு நிறுவனத்திற்கும் எங்காவது ஒரு சிக்கல் உள்ளது, மேலும் அந்த இடையூறின் திறனை விரிவாக்குவதற்கு அல்லது அதைச் சுற்றியுள்ள வேலைகளை மாற்றுவதற்கு என்ன செய்ய முடியும் என்பதில் கவனம் செலுத்த பட்ஜெட் செயல்முறை பயன்படுத்தப்படலாம்.