சோதனை இருப்பு | எடுத்துக்காட்டு | வடிவம்

சோதனை இருப்பு மற்றும் கணக்கியல் செயல்பாட்டில் அதன் பங்கு

சோதனை இருப்பு என்பது ஒரு கணக்கியல் காலத்தின் முடிவில் இயங்கும் ஒரு அறிக்கையாகும், இது ஒவ்வொரு பொது லெட்ஜர் கணக்கிலும் முடிவடையும் நிலையை பட்டியலிடுகிறது. இந்த அறிக்கை முதன்மையாக அனைத்து பற்றுகளின் மொத்தமும் அனைத்து வரவுகளுக்கும் சமம் என்பதை உறுதிப்படுத்தப் பயன்படுகிறது, அதாவது கணக்கியல் அமைப்பில் சமநிலையற்ற பத்திரிகை உள்ளீடுகள் எதுவும் இல்லை, அவை துல்லியமான நிதிநிலை அறிக்கைகளை உருவாக்க இயலாது. தணிக்கை தொடங்கும்போது தணிக்கையாளர்களால் ஆண்டு இறுதி சோதனை இருப்பு பொதுவாகக் கேட்கப்படுகிறது, இதனால் அவர்கள் அறிக்கையில் உள்ள கணக்கு நிலுவைகளை அவர்களின் தணிக்கை மென்பொருளுக்கு மாற்ற முடியும்; அவர்கள் ஒரு மின்னணு பதிப்பைக் கேட்கலாம், அதை அவர்கள் எளிதாக தங்கள் மென்பொருளில் நகலெடுக்க முடியும்.

சோதனை நிலுவையில் கூறப்பட்ட பற்று மற்றும் கடன் தொகைகள் ஒருவருக்கொருவர் சமமாக இருக்கும்போது கூட, சோதனை நிலுவையில் பட்டியலிடப்பட்ட கணக்குகளில் பிழைகள் இல்லை என்று அர்த்தமல்ல. எடுத்துக்காட்டாக, தவறான கணக்கில் ஒரு பற்று உள்ளிடப்பட்டிருக்கலாம், அதாவது டெபிட் மொத்தம் சரியானது, இருப்பினும் ஒரு அடிப்படை கணக்கு இருப்பு மிகக் குறைவாகவும் மற்றொரு இருப்பு மிக அதிகமாகவும் உள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள் எழுத்தர் ஒரு supply 100 சப்ளையர் விலைப்பட்டியலை செலவுகளை வழங்குவதற்கான பற்றுடன் பதிவுசெய்கிறார் மற்றும் செலுத்த வேண்டிய பொறுப்புக் கணக்கில் $ 100 கடன். பற்று பயன்பாடுகள் செலவுக் கணக்கில் இருந்திருக்க வேண்டும், ஆனால் சோதனை இருப்பு இன்னும் மொத்த பற்றுகளின் அளவு மொத்த வரவுகளுக்கு சமம் என்பதைக் காண்பிக்கும்.

நிதிநிலை அறிக்கைகளை கைமுறையாக தொகுக்க சோதனை இருப்பு பயன்படுத்தப்படலாம், ஆனால் அறிக்கைகளை தானாக உருவாக்கும் கணினிமயமாக்கப்பட்ட கணக்கியல் அமைப்புகளின் முக்கிய பயன்பாட்டுடன், அறிக்கை இந்த நோக்கத்திற்காக அரிதாகவே பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, கணக்கு நடவடிக்கைகளில் சோதனை இருப்பு அறிக்கையை இனி பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை.

சோதனை இருப்பு முதலில் அச்சிடப்படும் போது, ​​அது சரிசெய்யப்படாத சோதனை இருப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. பின்னர், கணக்கியல் குழு கண்டறிந்த ஏதேனும் பிழைகளை சரிசெய்து, நிதிநிலை அறிக்கைகளை ஒரு கணக்கியல் கட்டமைப்பிற்கு (GAAP அல்லது IFRS போன்றவை) இணக்கமாக மாற்றுவதற்கான மாற்றங்களைச் செய்யும்போது, ​​அறிக்கை சரிசெய்யப்பட்ட சோதனை இருப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. சரிசெய்யப்பட்ட சோதனை இருப்பு பொதுவாக ஆண்டு இறுதி புத்தகத்தில் அச்சிடப்பட்டு சேமிக்கப்படுகிறது, பின்னர் அது காப்பகப்படுத்தப்படுகிறது. இறுதியாக, காலம் மூடப்பட்ட பின்னர், அறிக்கை மூடுவதற்கு பிந்தைய சோதனை இருப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

சோதனை இருப்பு என்பது கணக்கியல் பதிவுகளிலிருந்து தொகுக்கப்பட்ட ஒரு அறிக்கையாகும். இருப்பினும், அறிக்கையை மதிப்பாய்வு செய்வதன் விளைவாக உள்ளீடுகளை சரிசெய்தல் செய்யப்படலாம் என்பதால், சோதனை இருப்பு கணக்கியல் சரிசெய்தல் செயல்முறையை உள்ளடக்கியது, இது சரிசெய்யப்படாத சோதனை சமநிலையை சரிசெய்யப்பட்ட சோதனை சமநிலையாக மாற்றுகிறது.

ஒரு நிறுவனத்தில் துணை நிறுவனங்கள் இருந்தால், அவற்றின் முடிவுகளை ஒரு பெற்றோர் நிறுவனத்திற்குத் தெரிவிக்கும், பெற்றோர் ஒவ்வொரு துணை நிறுவனத்திடமிருந்தும் ஒரு முடிவு சோதனை நிலுவைக் கோரலாம், இது முழு நிறுவனத்திற்கும் ஒருங்கிணைந்த முடிவுகளை தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது.

பொது லெட்ஜர் என்பது உள் கணக்காளர்களால் விரும்பப்படும் அறிக்கையாகும், ஏனெனில் இது முடிவடையும் நிலுவைகளை உள்ளடக்கிய விரிவான பரிவர்த்தனைகளையும் காட்டுகிறது, அல்லது இந்த தகவலைக் கொண்ட தொடர்புடைய சப்லெட்ஜரை நோக்கி குறைந்தபட்சம் புள்ளிகளையும் காட்டுகிறது. இந்த கூடுதல் நிலை விவரங்கள் ஒரு கணக்கியல் காலத்தில் ஒரு கணக்கில் செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்துகின்றன, இது ஆராய்ச்சியை நடத்துவதையும் சாத்தியமான பிழைகளைக் கண்டறிவதையும் எளிதாக்குகிறது.

சோதனை இருப்பு வடிவம்

ஆரம்ப சோதனை இருப்பு அறிக்கையில் பின்வரும் நெடுவரிசைகள் உள்ளன:

  1. கணக்கு எண்

  2. கணக்கின் பெயர்

  3. டெபிட் நிலுவை முடிவுக்கு வருகிறது (ஏதேனும் இருந்தால்)

  4. கடன் நிலுவை முடித்தல் (ஏதேனும் இருந்தால்)

ஒவ்வொரு வரி உருப்படியும் ஒரு கணக்கில் முடிவடையும் நிலையை மட்டுமே கொண்டுள்ளது. முடிவு இருப்பு உள்ள அனைத்து கணக்குகளும் சோதனை நிலுவையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன; வழக்கமாக, பூஜ்ஜிய இருப்பு உள்ள அனைத்து கணக்குகளையும் அறிக்கையில் தோன்றுவதை கணக்கியல் மென்பொருள் தானாகவே தடுக்கிறது.

சோதனை சமநிலையின் சரிசெய்யப்பட்ட பதிப்பு டெபிட் மற்றும் கிரெடிட் நெடுவரிசைகளை ஒரு ஒருங்கிணைந்த நெடுவரிசையில் இணைத்து, சரிசெய்தல் உள்ளீடுகள் மற்றும் திருத்தப்பட்ட முடிவு சமநிலையைக் காட்ட நெடுவரிசைகளைச் சேர்க்கலாம் (பின்வரும் எடுத்துக்காட்டில் உள்ளதைப் போல).

சோதனை இருப்புக்கான எடுத்துக்காட்டு

பின்வரும் சோதனை இருப்பு எடுத்துக்காட்டு பற்று மற்றும் கடன் மொத்தங்களை இரண்டாவது நெடுவரிசையில் இணைக்கிறது, இதனால் மொத்தத்திற்கான சுருக்க இருப்பு பூஜ்ஜியமாகும். சரிசெய்தல் உள்ளீடுகள் அடுத்த நெடுவரிசையில் சேர்க்கப்படுகின்றன, இது வலது வலது நெடுவரிசையில் சரிசெய்யப்பட்ட சோதனை சமநிலையை அளிக்கிறது.

ஏபிசி இன்டர்நேஷனல்

சோதனை இருப்பு

ஆகஸ்ட் 31, 20XX