தனி நிறுவனம்

ஒரு வணிக மற்றும் அதன் உரிமையாளர்களின் பரிவர்த்தனைகளை நாம் எப்போதும் தனித்தனியாக பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று தனி நிறுவன கருத்து கூறுகிறது. இல்லையெனில், இருவரின் பரிவர்த்தனைகளும் ஒன்றோடொன்று மாறும் என்று கணிசமான ஆபத்து உள்ளது. உதாரணத்திற்கு:

  • ஒரு உரிமையாளர் ஒரு வணிகத்திலிருந்து கடன், இழப்பீடு அல்லது பங்கு விநியோகமாக பதிவு செய்யாமல் நிதியை அகற்ற முடியாது. இல்லையெனில், உரிமையாளர் எதையாவது (ரியல் எஸ்டேட் போன்றவை) வாங்கி அதை வணிக புத்தகங்களில் விடலாம், உண்மையில் உரிமையாளர் அதை தனிப்பட்ட உடைமை என்று கருதுகிறார்.
  • ஒரு உரிமையாளர் ஒரு வணிகத்தை கடன் அல்லது பங்கு கொள்முதல் என்று பதிவு செய்யாமல் நிதியை நீட்டிக்க முடியாது. இல்லையெனில், ஆவணப்படுத்தப்படாத பணம் வணிகத்தில் தோன்றும்.
  • ஒரு உரிமையாளர் ஒரு கட்டிடத்தில் ஒரே முதலீட்டாளர் ஆவார், மேலும் ஒரு மாத வாடகைக் கட்டணத்திற்கு ஈடாக தனது வணிகத்தை அந்தக் கட்டிடத்திலிருந்து இயக்க ஏற்பாடு செய்கிறார். வணிகமானது இந்த கட்டணத்தை ஒரு செலவாகப் புகாரளிக்க வேண்டும், மேலும் உரிமையாளர் அதை வரி விதிக்கக்கூடிய வருமானமாகப் புகாரளிக்க வேண்டும்.

ஒரு வணிகத்தின் உண்மையான லாபம் மற்றும் நிதி நிலையை தீர்மானிக்க தனி நிறுவன கருத்து பயனுள்ளதாக இருக்கும். இது ஒரு வணிகத்தின் இயக்கப் பிரிவுகளுக்கும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும், இதன்மூலம் ஒவ்வொரு பிரிவிற்கும் ஒரே தகவலைத் தனித்தனியாக தீர்மானிக்க முடியும். பிரிவு மட்டத்தில் விண்ணப்பிப்பது மிகவும் கடினம், ஏனென்றால் ஒவ்வொரு துணை நிறுவனங்களுக்கும் பெருநிறுவன செலவுகளை ஒதுக்க ஒரு சலனமும் உள்ளது; இது இயக்க அலகு மட்டத்தில் லாபத்தையும் நிதி நிலையையும் கண்டறிவது மிகவும் கடினம்.

ஒரு தனி நிறுவனத்திற்கான கணக்கியலுக்கான கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் கூறப்பட்டவுடன், அவை தொடர்ந்து பின்பற்றப்பட வேண்டும்; இல்லையெனில், உரிமையாளர்கள் அல்லது தனி நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பாக ஒரு சாம்பல் பகுதி தொடர்ந்து இருக்கும்.

ஒரு வணிகத்திற்கு எதிராக சட்டபூர்வமான தீர்ப்பு இருந்தால், தனி நிறுவனக் கருத்தும் பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஏனெனில் உரிமையாளர் தனிப்பட்ட சொத்துக்களை வணிகத்துடன் ஒன்றிணைக்க விரும்பவில்லை, எனவே பறிமுதல் செய்யப்படுவார்.