பங்கு கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

பங்கு கட்டுப்பாடு என்பது அதன் விலைக்கு எதிராக சரக்கு அளவை பராமரிக்க வேண்டிய தேவையை சமநிலைப்படுத்தும் நடைமுறையாகும். பங்கு கட்டுப்பாட்டின் சிறந்த விளைவு சரக்குகளில் குறைந்தபட்ச முதலீடாகும், அதே நேரத்தில் வாடிக்கையாளர் ஆர்டர்களை சரியான நேரத்தில் நிறைவேற்ற முடியும். இந்த இரண்டு குறிக்கோள்களையும் சமநிலைப்படுத்துவது ஒரு கலை வடிவமாக இருக்கலாம். மேலும் குறிப்பாக, பங்கு கட்டுப்பாடு பின்வரும் செயல்பாடுகளை உள்ளடக்கியது:

  • ஒரு குறிப்பிட்ட நேர உற்பத்தி முறையைப் பயன்படுத்துதல், அவை குறிப்பிட்ட தேவை இருக்கும்போது மட்டுமே பொருட்களை உருவாக்குகின்றன. இந்த நடவடிக்கை சரக்கு முதலீட்டைக் குறைப்பதற்கு ஆதரவானவர்களை மகிழ்விக்கிறது, மேலும் விநியோக நேரங்களை விரைவுபடுத்தக்கூடும்.

  • வழங்கப்படும் பொருட்களின் எண்ணிக்கையை குறைத்தல். இது சரக்கு முதலீட்டின் மொத்த அளவைக் குறைக்கிறது, ஆனால் சந்தைப்படுத்தல் ஊழியர்களின் கோபத்தைப் பெறுகிறது, இது வாடிக்கையாளர்களுக்கு பரந்த அளவிலான தயாரிப்புகளை வழங்க விரும்புகிறது.

  • பெரிய வாடிக்கையாளர் செறிவுகளுக்கு அருகில் கிடங்குகளை அமைத்தல், இதனால் பொருட்களை விரைவாக அனுப்ப முடியும். இந்த அணுகுமுறை அதிக வாடிக்கையாளர் சேவையை இலக்காகக் கொண்டுள்ளது, ஆனால் அதிகரித்த சரக்கு முதலீடு தேவைப்படலாம்.

  • மூலப்பொருட்களுக்கான முதலீட்டைக் குறைப்பதற்காக, குறிப்பிட்ட உற்பத்தி ஓட்டங்களுக்குத் தேவையான குறைந்தபட்ச மூலப்பொருட்களை வரிசைப்படுத்துதல் மற்றும் அடிக்கடி மறுவரிசைப்படுத்துதல்.

  • உற்பத்திப் பகுதியில் கலங்களை உருவாக்குதல், அவை தொடக்கத்திலிருந்து முடிவடையும் வரை பொருட்கள் அல்லது துணை கூட்டங்களை உருவாக்குவதற்கு பொறுப்பாகும். அவ்வாறு செய்வது, சரியான நேரத்தில் பொருட்களை வழங்கும்போது, ​​செயல்பாட்டில் உள்ள முதலீட்டைக் குறைக்கிறது.

  • தானியங்கு தேர்வு முறைகளை நிறுவுதல், இதனால் பொருட்களை கிடங்குகளிலிருந்து மிக விரைவாக அனுப்ப முடியும்.

  • நிறுவனத்தின் உற்பத்தி வசதிக்கு அருகில் சப்ளையர்களைக் கண்டறிதல், இதனால் விநியோக முன்னணி நேரங்களைக் குறைக்க முடியும். அவ்வாறு செய்வது வீட்டிலுள்ள விலையுயர்ந்த பாதுகாப்பு பங்குகளை பராமரிக்க வேண்டிய தேவையை குறைக்கிறது.

  • கணினிமயமாக்கப்பட்ட சரக்கு கண்காணிப்பு அமைப்பை நிறுவுதல், இதனால் கிடங்கிலோ, உற்பத்திப் பகுதியிலோ அல்லது போக்குவரத்திலோ எந்தவொரு சரக்குகளும் இழக்கப்படுவதில்லை. அவ்வாறு செய்வது ஒரு வணிகத்தை குறைந்த அளவு சரக்குகளில் முதலீடு செய்ய அனுமதிக்கிறது.

  • உற்பத்தி பகுதியில் இடையூறு செயல்பாட்டின் மேலாண்மை. அவ்வாறு செய்வது ஒட்டுமொத்த நிறுவனத்தின் லாபத்தை அதிகரிக்க தேவையான முக்கிய பொருட்களின் உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது.

பங்கு கட்டுப்பாட்டு பகுதியில் அடையக்கூடிய சரியான நிலை எதுவும் இல்லை. அதற்கு பதிலாக, திட்டமிடல் ஊழியர்கள் எப்போதுமே வணிகத்தின் வெவ்வேறு பகுதிகளின் கோரிக்கைகளை ஒரு நியாயமான உகந்த தீர்வை அடைவதற்கு சமநிலைப்படுத்துகிறார்கள் - இது அடுத்த நாள் மாறக்கூடும்.