ஒரு பங்குதாரருக்கும் ஒரு பங்குதாரருக்கும் உள்ள வேறுபாடு

பங்குதாரர்கள் மற்றும் பங்குதாரர்கள் இருவரும் ஒரு நிறுவனத்துடன் தொடர்புடையவர்கள், ஆனால் நிறுவனத்தில் அவர்களின் நலன்கள் வேறுபடுகின்றன. ஒரு பங்குதாரர் என்பது நிறுவனத்தில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் ஒரு நபர் அல்லது நிறுவனம். ஒரு பங்குதாரருக்கு இயக்குநர்கள் குழு மற்றும் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான கூடுதல் சிக்கல்களுக்கு வாக்களிக்க உரிமை உண்டு, அத்துடன் வணிகத்திலிருந்து ஈவுத்தொகையைப் பெறுவதோடு, நிறுவனம் விற்கப்பட்டால் அல்லது கலைக்கப்பட்டால் மீதமுள்ள பணத்தில் பங்கு பெறலாம். விருப்பமான பங்குகளை வைத்திருப்பவருக்கு கூடுதல் உரிமைகள் இருக்கலாம்.

பங்குதாரர்கள் கணிசமாக பரந்த குழுவைக் குறிக்கின்றனர், ஏனென்றால் ஒரு வணிகத்தின் வெற்றி அல்லது தோல்வியில் ஆர்வமுள்ள எவரையும் அவர்கள் உள்ளடக்குகிறார்கள். இந்த குழுவில் பங்குதாரர்களை சேர்க்க முடியும், ஆனால் பங்குதாரர்களுக்கு அப்பால் கடன் வழங்குநர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்கள், ஊழியர்கள், உள்ளூர் சமூகம் மற்றும் அரசாங்கம் ஆகியவை அடங்கும்.

எனவே, பங்குதாரர்கள் பங்குதாரர்களின் பெரிய குழுவின் துணைக்குழு ஆகும். பாரம்பரியமாக, ஒரு வணிகத்தில் மற்ற அனைத்து பங்குதாரர்களையும் விட பங்குதாரர்கள் மிக முக்கியமானவர்களாகக் கருதப்படுகிறார்கள், ஏனெனில் அவர்கள் அந்த நிறுவனத்தை சொந்தமாகக் கொண்டுள்ளனர் மற்றும் சில சூழ்நிலைகளில் அதன் பணப்புழக்கங்களைப் பெறுவதற்கான உரிமைகளைக் கொண்டுள்ளனர். உள்ளூர் சமூகங்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் மீது வணிகங்கள் அதிகரித்து வரும் மாசுபாட்டின் தாக்கம் மற்றும் உள்ளூர் அரசாங்கங்கள், சமூகங்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் மீது தொழிலாளர் குறைப்புக்களின் தாக்கத்தின் வெளிச்சத்தில், பங்குதாரர்களின் பங்குதாரர்களின் முன்னுரிமையைப் பற்றிய பொது பார்வை படிப்படியாக மாறுகிறது. இந்த போக்கு தொடர்ந்தால், நிறுவனங்கள் மற்ற பங்குதாரர்களைப் பிரியப்படுத்த செலவினங்களைச் செய்வதற்கான அழுத்தத்தின் கீழ் தங்களைக் காணலாம், இதன் விளைவாக ஒரு பங்கிற்கு வருவாய் குறைகிறது, இது பங்குதாரர்களின் செல்வத்தை பாதிக்கிறது. இதன் பொருள், ஒரு வணிகத்தின் பாரம்பரிய செல்வத்தை அதிகரிக்கும் நோக்கம் காலப்போக்கில் நீர்த்துப்போகக்கூடும், இது பங்குதாரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமான பிற முயற்சிகளுக்கு ஆதரவாக இருக்கும்.