அருவமான சொத்துகளுக்கான கணக்கியல்

தெளிவற்ற சொத்துக்களின் கண்ணோட்டம்

ஒரு அருவமான சொத்து என்பது ஒரு வருடத்திற்கு மேல் பயனுள்ள ஆயுளைக் கொண்ட இயற்பியல் அல்லாத சொத்து. வர்த்தக முத்திரைகள், வாடிக்கையாளர் பட்டியல்கள், இயக்கப் படங்கள், உரிம ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் கணினி மென்பொருள் ஆகியவை அருவமான சொத்துகளின் எடுத்துக்காட்டுகள். அருவமான சொத்துகளின் விரிவான எடுத்துக்காட்டுகள்:

 • கலை சொத்துக்கள். இதில் புகைப்படங்கள், வீடியோக்கள், ஓவியங்கள், திரைப்படங்கள் மற்றும் ஆடியோ பதிவுகள் அடங்கும்.

 • தற்காப்பு சொத்துக்கள். மற்றவர்கள் அதைப் பயன்படுத்தக்கூடாது என்பதற்காக நீங்கள் ஒரு அருவமான சொத்தைப் பெறலாம். அதன் பயனுள்ள வாழ்க்கை என்பது போட்டியைத் தடுத்து நிறுத்துவதில் மதிப்புள்ள காலமாகும்.

 • குத்தகை மேம்பாடுகள். இவை குத்தகைதாரரின் மேம்பாடுகள், அங்கு நில உரிமையாளர் மேம்பாடுகளின் உரிமையை எடுத்துக்கொள்கிறார். இந்த மேம்பாடுகளை அவர்களின் பயனுள்ள வாழ்க்கையின் குறுகிய அல்லது குத்தகை காலத்தின் மீது நீங்கள் மன்னிப்புக் கேட்கிறீர்கள்.

 • உள் பயன்பாட்டிற்காக மென்பொருள் உருவாக்கப்பட்டது. இது உள் பயன்பாட்டிற்காக உருவாக்கப்பட்ட மென்பொருளின் விலை, அதை வெளிப்புறமாக சந்தைப்படுத்த எந்த திட்டமும் இல்லை. இந்த செலவுகளை நீங்கள் சொத்தின் பயனுள்ள வாழ்நாளில் மன்னிப்பீர்கள்.

 • உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் குறிப்பாக அடையாளம் காணப்படவில்லை. குறிப்பாக அடையாளம் காணமுடியாத அருவமான சொத்து இல்லையென்றால், அதன் செலவை செலவினத்திற்கு வசூலிக்கவும்.

 • நல்லெண்ணம். ஒரு நிறுவனம் மற்றொரு நிறுவனத்தைப் பெறும்போது, நல்லெண்ணம் கொள்முதல் விலைக்கும், குறிப்பாக அடையாளம் காணப்பட்ட கையகப்படுத்துதலில் பெறப்பட்ட சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகளுக்கு ஒதுக்கப்படாத விலையின் அளவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். நல்லெண்ணம் சுயாதீனமாக பணப்புழக்கங்களை உருவாக்காது.

அருவமான சொத்துகளின் ஆரம்ப அங்கீகாரம்

ஒரு வணிகமானது ஆரம்பத்தில் வாங்கிய அருவருப்பானவற்றை அவற்றின் நியாயமான மதிப்புகளில் அங்கீகரிக்க வேண்டும். உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட மென்பொருளின் விலையையும் குத்தகை மேம்பாடுகளையும் அவற்றின் செலவில் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் அங்கீகரிக்க வேண்டும். உள்நாட்டில் அபிவிருத்தி செய்யப்படும் மற்ற அனைத்து அருவமான சொத்துகளின் விலையும் செலவிடப்பட்ட காலத்திற்கு விதிக்கப்பட வேண்டும்.

அருவமான சொத்துகளின் கடன் பெறுதல்

ஒரு அருவமான சொத்து ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட பயனுள்ள வாழ்க்கையைக் கொண்டிருந்தால், அந்த பயனுள்ள வாழ்க்கையின் மீது அதை மன்னிக்கவும். கடனளிக்கப்பட வேண்டிய தொகை அதன் பதிவு செய்யப்பட்ட செலவு, எஞ்சிய மதிப்பு குறைவாக உள்ளது. இருப்பினும், அருவமான சொத்துக்கள் பொதுவாக எஞ்சிய மதிப்பைக் கொண்டதாக கருதப்படுவதில்லை, எனவே சொத்தின் முழுத் தொகையும் பொதுவாக மன்னிப்புக் கோரப்படுகிறது. அருவமான சொத்திலிருந்து பெற வேண்டிய பொருளாதார நன்மைகளின் ஏதேனும் முறை இருந்தால், அந்த முறையை தோராயமாக மதிப்பிடும் ஒரு கடன் முறையைப் பின்பற்றுங்கள். இல்லையென்றால், நேர்-வரி முறையைப் பயன்படுத்தி அதை மன்னிப்பதே வழக்கமான அணுகுமுறை.

ஒரு அருவமான சொத்து பின்னர் பலவீனமடைந்துவிட்டால் (கீழே காண்க), சொத்தின் குறைக்கப்பட்ட சுமக்கும் அளவையும், குறைக்கப்பட்ட பயனுள்ள வாழ்க்கையையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதற்கு நீங்கள் கடன் அளவை சரிசெய்ய வேண்டியிருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு சொத்தை சுமந்து செல்லும் தொகை, 000 1,000,000 முதல், 000 100,000 வரை குறைக்கப்பட்டு, அதன் பயனுள்ள வாழ்க்கை 5 ஆண்டுகளில் இருந்து இரண்டு ஆண்டுகளாக சுருக்கப்பட்டால், வருடாந்திர கடன் விகிதம் ஆண்டுக்கு, 000 200,000 முதல் $ 50,000 வரை மாறும்.

சொத்தின் பயனுள்ள வாழ்க்கை காலவரையின்றி இருந்தால், அதை மன்னிப்பு செய்ய முடியாது. அதற்கு பதிலாக, சொத்தை இப்போது தீர்மானிக்கக்கூடிய பயனுள்ள வாழ்க்கை இருக்கிறதா என்று அவ்வப்போது மதிப்பீடு செய்யுங்கள். அப்படியானால், அந்தக் காலகட்டத்தில் அதை மன்னிக்கத் தொடங்குங்கள். மாற்றாக, சொத்து காலவரையற்ற பயனுள்ள வாழ்க்கையைத் தொடர்ந்தால், அதன் மதிப்பு பலவீனமடைந்துள்ளதா என்பதைப் பார்க்க அவ்வப்போது மதிப்பீடு செய்யுங்கள்.

அருவமான சொத்துகளுக்கான குறைபாடு சோதனை

ஒரு அருவமான சொத்தின் சுமையை மீட்டெடுக்க முடியாது, அல்லது குறைந்தபட்சம் வருடத்திற்கு ஒரு முறையாவது சூழ்நிலைகள் குறிக்கும் போதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு குறைபாடு இழப்பை சோதிக்க வேண்டும். அத்தகைய நிகழ்வுகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

 • சொத்தின் சந்தை விலையில் குறிப்பிடத்தக்க குறைவு

 • சொத்தின் பயன்பாட்டு முறைகளில் குறிப்பிடத்தக்க பாதகமான மாற்றம்

 • சட்ட காரணிகளில் குறிப்பிடத்தக்க பாதகமான மாற்றம் அல்லது சொத்தின் மதிப்பை பாதிக்கக்கூடிய வணிக சூழ்நிலை

 • சொத்தைப் பெற அல்லது நிர்மாணிக்க அதிக செலவுகள்

 • வரலாற்றுடன் திட்டமிடப்பட்ட இயக்க அல்லது பணப்புழக்க இழப்புகள் சொத்துடன் தொடர்புடையவை

 • முன்னர் மதிப்பிடப்பட்ட பயனுள்ள வாழ்க்கையின் முடிவிற்கு முன்னர் இந்த சொத்து 50% க்கும் அதிகமாக விற்கப்படலாம் அல்லது கணிசமாக அகற்றப்படும்

அருவமான சொத்துகளின் குறைபாடு இருந்தால், நீங்கள் ஒரு குறைபாடு இழப்பை அங்கீகரிக்க வேண்டும். இது ஒரு குறைபாடு இழப்பு கணக்கிற்கான பற்று மற்றும் அருவமான சொத்து கணக்கிற்கான வரவு.

அருவமான சொத்தின் புதிய சுமந்து செல்லும் தொகை அதன் முந்தைய சுமந்து செல்லும் தொகை, குறைபாடு இழப்பு குறைவாகும். இதன் பொருள், அந்த சொத்தின் கடன்தொகுப்பை இப்போது குறைக்கப்பட்ட சுமந்து செல்லும் தொகையை மாற்ற வேண்டும். சோதனைச் செயல்பாட்டின் போது பெறப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில், சொத்தின் மீதமுள்ள பயனுள்ள வாழ்க்கையை சரிசெய்யவும் இது தேவைப்படலாம்.

முன்னர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குறைபாடு இழப்பை மாற்ற முடியாது.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found