ப்ரீபெய்ட் காப்பீடு

ப்ரீபெய்ட் இன்சூரன்ஸ் என்பது காப்பீட்டு ஒப்பந்தத்துடன் தொடர்புடைய கட்டணம் ஆகும், இது பாதுகாப்பு காலத்திற்கு முன்பே செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே, ப்ரீபெய்ட் இன்சூரன்ஸ் என்பது காப்பீட்டு ஒப்பந்தத்திற்காக செலவிடப்பட்ட தொகை ஆகும், இது ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட காலப்பகுதியைக் கடந்து இதுவரை பயன்படுத்தப்படவில்லை. ப்ரீபெய்ட் இன்ஷூரன்ஸ் கணக்கியல் பதிவுகளில் ஒரு சொத்தாக கருதப்படுகிறது, இது படிப்படியாக தொடர்புடைய காப்பீட்டு ஒப்பந்தத்தின் மூலம் செலவிடப்படும்.

ப்ரீபெய்ட் இன்ஷூரன்ஸ் எப்போதுமே இருப்புநிலைக் குறிப்பில் தற்போதைய சொத்தாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது, ஏனெனில் ப்ரீபெய்ட் செய்யப்பட்ட தொடர்புடைய காப்பீட்டு ஒப்பந்தத்தின் காலம் வழக்கமாக ஒரு வருடம் அல்லது அதற்கும் குறைவான காலத்திற்கு. முன்கூட்டியே முன்கூட்டியே நீண்ட காலத்தை உள்ளடக்கியிருந்தால், ப்ரீபெய்ட் காப்பீட்டின் பகுதியை ஒரு வருடத்திற்குள் ஒரு நீண்ட கால சொத்தாக வசூலிக்க முடியாது.

ப்ரீபெய்ட் இன்சூரன்ஸ் பொதுவாக பதிவு செய்யப்படுகிறது, ஏனெனில் காப்பீட்டு வழங்குநர்கள் காப்பீட்டை முன்கூட்டியே பில் செய்ய விரும்புகிறார்கள். ஒரு வணிகத்திற்கு தாமதமாக பணம் செலுத்தினால், அதன் காப்பீட்டுத் தொகை நிறுத்தப்படும் அபாயம் இருக்கும். குறிப்பாக, மருத்துவக் காப்பீட்டை வழங்குபவர்கள் வழக்கமாக முன்கூட்டியே பணம் செலுத்துமாறு வற்புறுத்துகிறார்கள், இதனால் ஒரு நிறுவனம் ஒரு மாத இறுதியில் காப்பீட்டுத் தொகையை ப்ரீபெய்ட் காப்பீடாக பதிவு செய்ய வேண்டும், பின்னர் அதை அடுத்த மாதத்தில் செலவிட வசூலிக்க வேண்டும், அதாவது மாதம் கட்டணம் தொடர்புடையது.

ப்ரீபெய்ட் இன்சூரன்ஸ் ஜர்னல் நுழைவு

ப்ரீபெய்ட் இன்ஷூரன்ஸ் வழக்கமாக தொடர்புடைய காப்பீட்டு ஒப்பந்தத்தின் காலத்திற்கு ஒரு நேர்-வரி அடிப்படையில் செலவிடப்படுகிறது. சொத்து செலவுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்போது, ​​காப்பீட்டு செலவுக் கணக்கில் பற்று வைப்பதும், ப்ரீபெய்ட் காப்பீட்டுக் கணக்கில் வரவு வைப்பதும் பத்திரிகை நுழைவு. ஆகவே, ஒரு கணக்கியல் காலத்தில் செலவினத்திற்கு வசூலிக்கப்படும் தொகை அந்தக் காலத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட ப்ரீபெய்ட் காப்பீட்டு சொத்தின் அளவு மட்டுமே.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வணிகம் ஒரு வருட பொது பொறுப்பு காப்பீட்டை முன்கூட்டியே $ 12,000 க்கு வாங்குகிறது. ஆரம்ப நுழைவு ப்ரீபெய்ட் இன்சூரன்ஸ் (சொத்து) கணக்கிற்கு, 000 12,000 பற்று, மற்றும் பண (சொத்து) கணக்கில், 000 12,000 கடன். அடுத்த பன்னிரண்டு மாதங்களுக்கான ஒவ்வொரு மாதத்திலும், காப்பீட்டு செலவுக் கணக்கை பற்று மற்றும் ப்ரீபெய்ட் செலவுகள் (சொத்து) கணக்கில் வரவு வைக்கும் ஒரு பத்திரிகை நுழைவு இருக்க வேண்டும்.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found