அலகு பங்களிப்பு விளிம்பை எவ்வாறு கணக்கிடுவது

யூனிட் பங்களிப்பு விளிம்பு என்பது ஒரு யூனிட் விற்பனையுடன் தொடர்புடைய அனைத்து மாறி செலவினங்களும் தொடர்புடைய வருவாயிலிருந்து கழிக்கப்பட்ட பின்னர் எஞ்சியதாகும். ஒரு யூனிட்டை விற்க வேண்டிய குறைந்தபட்ச விலையை நிறுவுவதற்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் (இது மாறி செலவு). இந்த விளிம்பு பகுப்பாய்வு பொருட்கள் அல்லது சேவைகளின் விற்பனைக்கு பொருந்தும். அலகு பங்களிப்பு விளிம்பிற்கான சூத்திரம்:

(அலகு-குறிப்பிட்ட வருவாய் - அலகு-குறிப்பிட்ட மாறி செலவுகள்) ÷ அலகு-குறிப்பிட்ட வருவாய் = அலகு பங்களிப்பு விளிம்பு

கணக்கீட்டில் பயன்படுத்த வேண்டிய மாறுபட்ட செலவுகளின் அளவு நிலைமையைப் பொறுத்து கணிசமாக மாறுபடும். இந்த விளிம்பு எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படலாம் என்பதற்கான பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகளைக் கவனியுங்கள்:

  • தயாரிப்புகளுக்கான தனிப்பட்ட அலகு மட்டத்தில், உற்பத்திச் செயல்பாட்டில் நுகரப்படும் நேரடி பொருட்கள் மற்றும் விநியோகங்களுக்கான ஒரே மாறி செலவுகள் மட்டுமே. உற்பத்தி செய்யப்படும் அலகுகளின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் (ஒரு துண்டு வீத ஊதியத் திட்டத்தின் கீழ்) ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் வழங்கப்படாவிட்டால், தனிப்பட்ட அலகு மட்டத்தில் உழைப்பு ஒரு மாறி செலவாக கருதப்படுவதில்லை.

  • சேவைகளுக்கான தனிப்பட்ட அலகு மட்டத்தில் (ஒரு பில் செய்யக்கூடிய ஒரு மணிநேர வேலை போன்றவை), வேலையைச் செய்யும் நபருக்கு சம்பளம் வழங்கப்பட்டால், எந்தவொரு மாறுபடும் செலவும் இருக்காது, ஏனெனில் சேவையை வழங்குவதைப் பொருட்படுத்தாமல் அந்த நபருக்கு ஊதியம் வழங்கப்படும்.

  • ஒரு குறிப்பிட்ட பில் செய்யக்கூடிய சேவையில் பணிபுரிந்த நேரத்தின் அடிப்படையில் ஒரு நபருக்கு பணம் செலுத்தப்பட்டால், மாறி செலவு என்பது அவரின் மணிநேர ஊதியம் மற்றும் தொடர்புடைய ஊதிய வரிகள் ஆகும் - அந்த செலவுகள் சேவை அலகு வழங்காவிட்டால் நிறுவனம் மற்றபடி ஈடுசெய்யாது.

இருப்பினும், ஒரு குறிப்பிட்ட விற்பனை பரிவர்த்தனையில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அலகுகள் இருந்தால் இந்த செலவு மாறக்கூடும், ஏனெனில் வாங்குதல் அல்லது உற்பத்தி திறன் பின்னர் மாறி செலவைக் குறைக்கலாம், இதன் விளைவாக வேறுபட்ட பங்களிப்பு விளிம்பு ஏற்படும். ஆக, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட யூனிட் அளவுகளில் விலை முடிவுகளுக்கு யூனிட் பங்களிப்பு விளிம்பு பொருந்தாது.

மாறாக, சிறிய தொகுதிகளில் உற்பத்தி செய்யப்படும் தயாரிப்புகளுக்கு இந்த கருத்து மிகவும் பொருந்தும், ஏனெனில் அதிக அளவு உற்பத்தியில் இருந்து செலவுக் குறைப்புகளின் தாக்கம் பொருந்தாது.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found