வர்த்தக வரவுகள்

வர்த்தக பெறுதல்கள் என்பது ஒரு வணிகத்தால் அதன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சாதாரண வணிகப் போக்கில் பொருட்கள் அல்லது சேவைகளை வழங்கும்போது கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. இந்த பில்லிங்ஸ் பொதுவாக முறையான விலைப்பட்டியலில் ஆவணப்படுத்தப்படுகின்றன, அவை கணக்குகள் பெறத்தக்க வயதான அறிக்கையில் சுருக்கப்பட்டுள்ளன. வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து தாமதமாக பணம் செலுத்துவதற்கு வசூல் ஊழியர்களால் இந்த அறிக்கை பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பொது லெட்ஜரில், வர்த்தக பெறத்தக்கவைகள் ஒரு தனி கணக்குகள் பெறத்தக்க கணக்கில் பதிவு செய்யப்படுகின்றன, மேலும் பில்லிங் தேதியிலிருந்து ஒரு வருடத்திற்குள் வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து பணம் பெற எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்றால் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் தற்போதைய சொத்துகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

பெறத்தக்க வர்த்தகத்தை பதிவு செய்ய, கணக்கியல் மென்பொருள் நீங்கள் பெற வேண்டிய கணக்குகளுக்கு டெபிட் மற்றும் விற்பனை விலை கணக்கை உருவாக்குகிறது. வாடிக்கையாளர் இறுதியில் விலைப்பட்டியலை செலுத்தும்போது, ​​கணக்கியல் மென்பொருள் பண ரசீது பரிவர்த்தனையை பணக் கணக்கில் டெபிட் மற்றும் கணக்குகள் பெறத்தக்க கணக்கில் வரவு வைத்து பதிவு செய்கிறது.

வர்த்தக பெறத்தக்கவைகள் வர்த்தக அல்லாத பெறுதல்களிலிருந்து வேறுபடுகின்றன, அதில் வர்த்தக அல்லாத பெறுதல்கள் என்பது ஊழியர்களின் முன்னேற்றங்கள் அல்லது காப்பீட்டுத் திருப்பிச் செலுத்துதல் போன்ற வணிகத்தின் சாதாரண போக்கிற்கு வெளியே வரும் நிறுவனத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய தொகைகளுக்கு ஆகும். மேலும், வாடிக்கையாளர் கணக்குகள் மற்றும் கிரெடிட் மெமோக்களை நீங்கள் உருவாக்குவதால், முக்கிய கணக்குகள் பெறத்தக்க கணக்கின் வழியாக செல்லும் பெரும்பாலான அல்லது அனைத்து பரிவர்த்தனைகளும் கணக்கியல் முறையால் உருவாக்கப்படுகின்றன, அதேசமயம் வர்த்தக அல்லாத பெறுதல்களை பதிவு செய்யும் பரிவர்த்தனைகள் எப்போதும் பத்திரிகை உள்ளீடுகளை உள்ளடக்கியது.