மேல்நிலை வீதம்

மேல்நிலை வீதம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட அறிக்கையிடல் காலத்திற்கான மொத்த மறைமுக செலவுகளின் (மேல்நிலை என அழைக்கப்படுகிறது), ஒதுக்கீடு அளவீடு மூலம் வகுக்கப்படுகிறது. மேல்நிலை செலவு உண்மையான செலவுகள் அல்லது பட்ஜெட் செலவுகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கலாம். நேரடி உழைப்பு நேரம், இயந்திர நேரம் மற்றும் சதுர காட்சிகள் போன்ற பரவலான ஒதுக்கீடு நடவடிக்கைகள் உள்ளன. ஒரு நிறுவனம் அதன் மறைமுக உற்பத்தி செலவுகளை இரண்டு காரணங்களுக்காக தயாரிப்புகள் அல்லது திட்டங்களுக்கு ஒதுக்க மேல்நிலை வீதத்தைப் பயன்படுத்துகிறது, அவை:

  • அதன் செலவுகள் அனைத்தையும் ஈடுகட்டவும், அதன் மூலம் நீண்ட கால லாபத்தை ஈட்டவும் இது சரியான முறையில் அவற்றை விலை நிர்ணயம் செய்யலாம். ஒரு பொருளின் விலையில் மேல்நிலை வீதம் சேர்க்கப்படாவிட்டால், நிறுவனம் அதன் தயாரிப்புகள் அல்லது சேவைகளை கணிசமாகக் குறைத்து, இறுதியில் திவாலாகும் அபாயம் உள்ளது.

  • பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கியல் கோட்பாடுகள் மற்றும் சர்வதேச நிதி அறிக்கை தரநிலைகள் ஆகிய இரண்டின் கீழ் தேவைப்படும் வகையில், அறிக்கையிடல் காலத்தின் முடிவில் அதன் சரக்குகளுக்கான செலவுகளை அது ஒதுக்க வேண்டும். இதன் விளைவாக அதன் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் முழுமையாக ஏற்றப்பட்ட சரக்கு செலவுகள் ஆகும்.

எண் மற்றும் வகுத்தல் இரண்டும் டாலர்களில் இருந்தால், மேல்நிலை வீதத்தை ஒரு விகிதமாக வெளிப்படுத்தலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஏபிசி நிறுவனத்தின் மொத்த மறைமுக செலவுகள், 000 100,000 மற்றும் அதன் நேரடி உழைப்பின் விலையை ஒதுக்கீடு நடவடிக்கையாக பயன்படுத்த முடிவு செய்கிறது. நேரடி தொழிலாளர் செலவுகளில் ஏபிசி $ 50,000 ஈடுசெய்கிறது, எனவே மேல்நிலை வீதம் இவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது:

, 000 100,000 மறைமுக செலவுகள் ÷ $ 50,000 நேரடி உழைப்பு = 2: 1 மேல்நிலை வீதம்

இதன் விளைவாக, ஒவ்வொரு $ 1 நேரடி உழைப்பு செலவிற்கும் மேல்நிலை விகிதம் 2: 1, அல்லது மேல்நிலை $ 2 ஆகும்.

மாற்றாக, வகுத்தல் டாலர்களில் இல்லை என்றால், மேல்நிலை வீதம் ஒதுக்கீடு அலகுக்கான செலவாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஏபிசி நிறுவனம் தனது ஒதுக்கீடு அளவை எந்திர நேரத்திற்கு மாற்ற முடிவு செய்கிறது. ஏபிசி 10,000 மணிநேர இயந்திர நேர பயன்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது, எனவே மேல்நிலை வீதம் இப்போது இவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது:

, 000 100,000 மறைமுக செலவுகள் ÷ 10,000 இயந்திர நேரம் = எந்திர மணி நேரத்திற்கு 00 10.00

பல மேல்நிலை விகிதங்களைக் கொண்டிருக்க முடியும், அங்கு மேல்நிலை செலவுகள் வெவ்வேறு செலவுக் குளங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு பின்னர் வெவ்வேறு ஒதுக்கீடு நடவடிக்கைகளைப் பயன்படுத்தி ஒதுக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, நேரடி உழைப்பு செலவின் அடிப்படையில் நிலையான நன்மை செலவுகள் ஒதுக்கப்படலாம், அதே நேரத்தில் உபகரணங்கள் பராமரிப்பு செலவுகள் பயன்படுத்தப்படும் இயந்திர நேரங்களின் அடிப்படையில் ஒதுக்கப்படலாம். இந்த அணுகுமுறை மிகச் சிறந்த ஒதுக்கீட்டில் விளைகிறது, ஆனால் தொகுக்க அதிக நேரம் எடுக்கும்.

குறைந்த மறைமுக செலவினங்களைக் கொண்ட ஒரு நிறுவனம் குறைந்த மேல்நிலை வீதத்தைக் கொண்டிருக்கும், இது மற்ற நிறுவனங்களுடன் மிகவும் போட்டித்தன்மையுடையதாக ஆக்குகிறது, இது அவர்களின் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கு அதிக அளவு மேல்நிலை செலவைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

ஒத்த விதிமுறைகள்

வரவுசெலவுத் தகவல் கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படும்போது மேல்நிலை வீதம் முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட மேல்நிலை வீதம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found