தாங்கமுடியாத தவறான விளக்கம்

முழு நிதிநிலை அறிக்கைகளின் நியாயமான விளக்கக்காட்சியை பாதிக்காமல் ஒரு நிதிநிலை அறிக்கை வரி உருப்படி அதன் உண்மையான தொகையிலிருந்து வேறுபடக்கூடிய அளவு ஒரு சகிக்கக்கூடிய தவறான விளக்கமாகும். ஒரு வாடிக்கையாளரின் நிதி அறிக்கைகளை ஆராய தணிக்கை நடைமுறைகளை வடிவமைக்கும்போது இந்த கருத்து தணிக்கையாளர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நடைமுறைகள் சகிக்கக்கூடிய தவறான விளக்கத்திற்கு மேல் எல்லா நிகழ்வுகளையும் கண்டுபிடிக்க முடியும்.

ஒரு தணிக்கையாளர் அனுமதிக்கும் சகிப்புத்தன்மையற்ற தவறான விளக்கமானது ஒரு தணிக்கைக்கான திட்டமிடல் பொருள் விகிதத்தின் அடிப்படையில் ஒரு தீர்ப்பு அழைப்பு ஆகும். உணரப்பட்ட ஆபத்து நிலை அதிகமாக இருந்தால், தாங்கக்கூடிய தவறான மதிப்பீடு 10-20% போன்ற திட்டமிடல் பொருளின் சிறிய சதவீதமாக இருக்கும். மாறாக, உணரப்பட்ட ஆபத்து நிலை குறைவாக இருந்தால், சகிக்கக்கூடிய தவறான மதிப்பீடு 70-90% போன்ற திட்டமிடல் பொருளின் மிக உயர்ந்த சதவீதமாக இருக்கலாம்.

பல நிதி அறிக்கை வரி உருப்படிகளில் சகிக்கக்கூடிய தவறான விளக்கங்கள் உள்ளன. ஒன்றிணைக்கும்போது, ​​ஒட்டுமொத்தமாக இந்த தவறான விளக்கங்கள் நிதி அறிக்கைகளின் பொருள் தவறாக விளக்கப்படலாம். நிர்வாகம் நிதி அறிக்கை மோசடியில் ஈடுபடும்போது இது குறிப்பாக சாத்தியமாகும், இதனால் ஒருவருக்கொருவர் ஈடுசெய்யாமல், தனித்தனியாக பொறுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பல தவறான தகவல்கள் அனைத்தும் ஒரே திசையில் உள்ளன. மாறாக, மோசடி இல்லாத நிலையில் இது குறைவாகவே உள்ளது, அங்கு பல்வேறு தவறான விளக்கங்கள் தோராயமாக நேர்மறை அல்லது எதிர்மறையாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது, எனவே ஒருவருக்கொருவர் ஏறக்குறைய ரத்துசெய்யப்படும்.