தேவையான வருவாய் விகிதம்

ஒரு திட்டத்தில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் முதலீட்டாளர் எதிர்பார்க்கும் குறைந்தபட்ச வருமானமே தேவையான வருமான வீதமாகும். ஒரு முதலீட்டாளர் பொதுவாக ஆபத்து இல்லாத முதலீட்டில் அதிகப்படியான நிதியை முதலீடு செய்வதன் மூலம் பெறக்கூடிய வட்டி சதவீதத்திற்கு ஆபத்து பிரீமியத்தை சேர்ப்பதன் மூலம் தேவையான வருவாய் விகிதத்தை நிர்ணயிக்கிறார். தேவையான வருவாய் விகிதம் பின்வரும் காரணிகளால் பாதிக்கப்படுகிறது:

  • முதலீட்டின் ஆபத்து. ஒரு நிறுவனம் அல்லது முதலீட்டாளர் ஒரு ஆபத்தான முதலீடாகக் கருதப்படுவதற்கு அதிக தேவையான வருவாய் விகிதத்தை வலியுறுத்தலாம் அல்லது அதற்கேற்ப குறைந்த-அபாய முதலீட்டில் குறைந்த வருமானம் கிடைக்கும். பத்திரங்கள் மிகவும் பாதுகாப்பானவை எனக் கருதப்பட்டால், சில நிறுவனங்கள் எதிர்மறை-வருவாய் அரசாங்க பத்திரங்களில் கூட நிதிகளை முதலீடு செய்யும்.

  • நீர்மை நிறை முதலீட்டின். ஒரு முதலீட்டால் பல ஆண்டுகளாக நிதியைத் திருப்பித் தர முடியாவிட்டால், இது முதலீட்டின் அபாயத்தை திறம்பட அதிகரிக்கிறது, இது தேவையான வருவாய் விகிதத்தை அதிகரிக்கிறது.

  • வீக்கம். தேவையான வருவாய் விகிதம் எதிர்பார்க்கப்படும் பணவீக்க விகிதத்தின் மேல் அடுக்கப்பட வேண்டும். இதனால், அதிக எதிர்பார்க்கப்படும் பணவீக்க விகிதம் தேவையான வருவாய் விகிதத்தை கடுமையாக அதிகரிக்கும்.

தேவையான வருவாய் விகிதம் ஒரு அளவுகோல் அல்லது நுழைவாயிலாக பயனுள்ளதாக இருக்கும், அதற்குக் கீழே சாத்தியமான திட்டங்கள் மற்றும் முதலீடுகள் நிராகரிக்கப்படுகின்றன. எனவே, இது பல்வேறு முதலீட்டு விருப்பங்கள் மூலம் வரிசைப்படுத்த ஒரு சிறந்த கருவியாக இருக்கலாம். இருப்பினும், நிர்வாகம் வேண்டுமென்றே இந்த மெட்ரிக்கை புறக்கணித்து, வணிகத்திற்கு நீண்டகால மூலோபாய முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படும் ஒரு பகுதியில் அதிக முதலீடு செய்யக்கூடும்; இந்த விஷயத்தில், தேவையான வருவாய் விகிதம் உண்மையில் பூர்த்தி செய்யப்படும் என்பது எதிர்பார்ப்பு, ஆனால் எதிர்காலத்தில் ஒரு கட்டத்தில்.

தேவையான வருவாய் விகிதம் ஒரு வணிகத்தின் மூலதன செலவுக்கு சமமானதல்ல. மூலதனச் செலவு என்பது கடன், விருப்பமான பங்கு மற்றும் கடன் வழங்குநர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களால் வழங்கப்பட்ட பொதுவான பங்கு ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துவதற்கு ஈடாக ஒரு வணிகத்திற்கு ஏற்படும் செலவு ஆகும். மூலதனச் செலவு என்பது ஒரு வணிக நிதியை முதலீடு செய்ய வேண்டிய மிகக் குறைந்த வருவாய் விகிதத்தைக் குறிக்கிறது, ஏனெனில் அந்த மட்டத்திற்குக் கீழே எந்த வருமானமும் அதன் கடன் மற்றும் பங்கு மீதான எதிர்மறையான வருவாயைக் குறிக்கும். தேவையான வருவாய் விகிதம் ஒருபோதும் மூலதன செலவை விட குறைவாக இருக்கக்கூடாது, மேலும் இது கணிசமாக அதிகமாக இருக்கலாம்.

தேவையான வருவாய் விகிதத்தின் நிலை, மிக அதிகமாக இருந்தால், முதலீட்டு நடத்தையை ஆபத்தான முதலீடுகளுக்கு திறம்பட செலுத்துகிறது. எனவே, 3% வருவாய் விகிதம் ஒருவர் பலவிதமான குறைந்த-ஆபத்து வாய்ப்புகளில் முதலீடு செய்ய அனுமதிக்கும், அதேசமயம் 15% வருவாய் விகிதம் குறைந்த-ஆபத்து விருப்பங்களை நீக்கிவிடும், முதலீட்டாளரை மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான அதிக ஆபத்து கொண்டவர்களாக விட்டுவிடும் மாற்று முதலீட்டு வாய்ப்புகள்.

தேவையான வருவாய் விகிதம் தடை வீதம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.