செயல்பாடு அடிப்படையிலான செலவுக்

செயல்பாட்டு அடிப்படையிலான செலவு (ஏபிசி) என்பது நடவடிக்கைகளுக்கு ஒதுக்குவதன் மூலம் மேல்நிலை செலவுகளை மிகவும் துல்லியமாக ஒதுக்குவதற்கான ஒரு வழிமுறையாகும். நடவடிக்கைகளுக்கு செலவுகள் ஒதுக்கப்பட்டவுடன், அந்த நடவடிக்கைகளைப் பயன்படுத்தும் செலவு பொருள்களுக்கு செலவுகள் ஒதுக்கப்படலாம். மேல்நிலை செலவுகளை இலக்காகக் குறைக்க இந்த அமைப்பைப் பயன்படுத்தலாம். சிக்கலான சூழல்களில் ஏபிசி சிறப்பாக செயல்படுகிறது, அங்கு பல இயந்திரங்கள் மற்றும் தயாரிப்புகள் உள்ளன, மேலும் சிக்கலான செயல்முறைகள் வரிசைப்படுத்த எளிதானவை அல்ல. மாறாக, உற்பத்தி செயல்முறைகள் சுருக்கமாக இருக்கும் ஒரு நெறிப்படுத்தப்பட்ட சூழலில் இது குறைவாகப் பயன்படுகிறது.

செயல்பாட்டு அடிப்படையிலான செலவு செயல்முறை ஓட்டம்

செயல்பாட்டு அடிப்படையிலான செலவு அதன் பல்வேறு படிகளை நடத்துவதன் மூலம் சிறப்பாக விளக்கப்படுகிறது. அவை:

 1. செலவுகளை அடையாளம் காணவும். ஏபிசியின் முதல் படி, நாம் ஒதுக்க விரும்பும் செலவுகளை அடையாளம் காண்பது. முழு செயல்முறையிலும் இது மிக முக்கியமான படியாகும், ஏனென்றால் அதிகப்படியான பரந்த திட்ட நோக்கத்துடன் நேரத்தை வீணாக்க நாங்கள் விரும்பவில்லை. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு விநியோக சேனலின் முழு விலையையும் நாங்கள் தீர்மானிக்க விரும்பினால், அந்த சேனலுடன் தொடர்புடைய விளம்பரம் மற்றும் கிடங்கு செலவுகளை நாங்கள் அடையாளம் காண்போம், ஆனால் ஆராய்ச்சி செலவுகளை புறக்கணிப்போம், ஏனெனில் அவை சேனல்கள் அல்ல, தயாரிப்புகளுடன் தொடர்புடையவை.

 2. இரண்டாம்நிலை செலவுக் குளங்களை ஏற்றவும். ஒரு நிறுவனத்தின் தயாரிப்புகள் அல்லது சேவைகளை நேரடியாக ஆதரிப்பதை விட, நிறுவனத்தின் பிற பகுதிகளுக்கு சேவைகளை வழங்குவதற்காக ஏற்படும் செலவுகளுக்கான செலவுக் குளங்களை உருவாக்குங்கள். இரண்டாம்நிலை செலவுக் குளங்களின் உள்ளடக்கங்களில் பொதுவாக கணினி சேவைகள் மற்றும் நிர்வாக சம்பளங்கள் மற்றும் ஒத்த செலவுகள் ஆகியவை அடங்கும். இந்த செலவுகள் பின்னர் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுடன் நேரடியாக தொடர்புடைய பிற செலவுக் குளங்களுக்கு ஒதுக்கப்படுகின்றன. செலவுகளின் தன்மை மற்றும் அவை எவ்வாறு ஒதுக்கப்படும் என்பதைப் பொறுத்து இந்த இரண்டாம் நிலை செலவுக் குளங்கள் பல இருக்கலாம்.

 3. முதன்மை செலவுக் குளங்களை ஏற்றவும். பொருட்கள் அல்லது சேவைகளின் உற்பத்தியுடன் மிகவும் நெருக்கமாக இணைந்திருக்கும் அந்த செலவுகளுக்கான செலவுக் குளங்களின் தொகுப்பை உருவாக்கவும். ஒவ்வொரு தயாரிப்பு வரியிலும் தனித்தனி செலவுக் குளங்கள் இருப்பது மிகவும் பொதுவானது, ஏனெனில் செலவுகள் இந்த மட்டத்தில் நிகழ்கின்றன. இத்தகைய செலவுகளில் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு, விளம்பரம், கொள்முதல் மற்றும் விநியோகம் ஆகியவை அடங்கும். இதேபோல், ஒவ்வொரு விநியோக சேனலுக்கும் அல்லது ஒவ்வொரு வசதிக்கும் செலவுக் குளங்களை உருவாக்குவது குறித்து நீங்கள் பரிசீலிக்கலாம். உற்பத்தி தொகுதிகள் பெரிதும் மாறுபட்ட நீளங்களைக் கொண்டிருந்தால், தொகுதி மட்டத்தில் செலவுக் குளங்களை உருவாக்குவதைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள், இதன்மூலம் நீங்கள் தொகுதி அளவை அடிப்படையாகக் கொண்டு செலவுகளை போதுமான அளவு ஒதுக்க முடியும்.

 4. செயல்பாட்டு இயக்கிகளை அளவிடவும். இரண்டாம்நிலை செலவுக் குளங்களில் செலவுகளை முதன்மை செலவுக் குளங்களுக்கு ஒதுக்க பயன்படும் செயல்பாட்டு இயக்கிகளைப் பற்றிய தகவல்களை சேகரிக்க தரவு சேகரிப்பு முறையைப் பயன்படுத்தவும், அதே போல் முதன்மை செலவுக் குளங்களில் செலவுகளை செலவு பொருள்களுக்கு ஒதுக்கவும். செயல்பாட்டு இயக்கி தகவல்களைக் குவிப்பது விலை உயர்ந்ததாக இருக்கும், எனவே செயல்பாட்டு டிரைவர்களைப் பயன்படுத்துங்கள், அதற்கான தகவல்கள் ஏற்கனவே சேகரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

 5. இரண்டாம் நிலை குளங்களில் செலவுகளை முதன்மை குளங்களுக்கு ஒதுக்குங்கள். இரண்டாம்நிலை செலவுக் குளங்களில் உள்ள செலவுகளை முதன்மை செலவுக் குளங்களுக்குப் பிரிக்க செயல்பாட்டு இயக்கிகளைப் பயன்படுத்தவும்.

 6. செலவு பொருள்களுக்கு செலவுகளை வசூலிக்கவும். ஒவ்வொரு முதன்மை செலவுக் குளத்தின் உள்ளடக்கங்களையும் செலவு பொருள்களுக்கு ஒதுக்க ஒரு செயல்பாட்டு இயக்கியைப் பயன்படுத்தவும். ஒவ்வொரு செலவுக் குளத்திற்கும் ஒரு தனி செயல்பாட்டு இயக்கி இருக்கும். செலவுகளை ஒதுக்க, ஒவ்வொரு செலவுக் குளத்திலும் உள்ள மொத்த செலவை செயல்பாட்டு இயக்கியின் மொத்த செயல்பாட்டின் மூலம் வகுக்கவும், ஒரு யூனிட் செயல்பாட்டுக்கான செலவை நிறுவவும். செயல்பாட்டு இயக்கியின் பயன்பாட்டின் அடிப்படையில், ஒரு யூனிட்டிற்கான செலவை செலவு பொருள்களுக்கு ஒதுக்கவும்.

 7. அறிக்கைகளை உருவாக்குதல். மேலாண்மை நுகர்வுக்கான அறிக்கைகளாக ஏபிசி அமைப்பின் முடிவுகளை மாற்றவும். எடுத்துக்காட்டாக, புவியியல் விற்பனை பிராந்தியத்தால் மேல்நிலை தகவல்களைக் குவிப்பதற்காக இந்த அமைப்பு முதலில் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தால், ஒவ்வொரு பிராந்தியத்திலும் சம்பாதித்த வருவாய், அனைத்து நேரடி செலவுகள் மற்றும் ஏபிசி அமைப்பிலிருந்து பெறப்பட்ட மேல்நிலை ஆகியவற்றைப் பற்றி புகாரளிக்கவும். இது ஒவ்வொரு பிராந்தியத்தாலும் உருவாக்கப்பட்ட முடிவுகளின் முழு செலவுக் காட்சியை நிர்வாகத்திற்கு வழங்குகிறது.

 8. தகவலில் செயல்படுங்கள். ஏபிசி அறிக்கைக்கு மிகவும் பொதுவான மேலாண்மை எதிர்வினை என்பது ஒவ்வொரு செலவு பொருளும் பயன்படுத்தும் செயல்பாட்டு இயக்கிகளின் அளவைக் குறைப்பதாகும். அவ்வாறு செய்வது மேல்நிலை செலவின் அளவைக் குறைக்க வேண்டும்.

மேல்நிலை செலவினங்களுடன் கட்டணம் வசூலிக்கத் தகுதியான அந்த விலை பொருள்களுக்கு மேல்நிலை செலவுகளை முழுமையான ஏபிசி ஒதுக்கீட்டில் நாங்கள் இப்போது வந்துள்ளோம். அவ்வாறு செய்வதன் மூலம், மேலதிக செலவினங்களைக் குறைக்க எந்த செயல்பாட்டு இயக்கிகளைக் குறைக்க வேண்டும் என்பதை மேலாளர்கள் பார்க்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு கொள்முதல் ஆர்டரின் விலை $ 100 எனில், மேலாளர்கள் உற்பத்தி முறையை தானாக கொள்முதல் ஆர்டர்களை வைக்க அனுமதிப்பதில் அல்லது கொள்முதல் ஆர்டர்களைத் தவிர்ப்பதற்கான ஒரு வழியாக கொள்முதல் அட்டைகளைப் பயன்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்தலாம். தீர்வு குறைவான கொள்முதல் ஆர்டர்களை விளைவிக்கும், எனவே கொள்முதல் துறை செலவுகளை குறைக்கிறது.

செயல்பாட்டு அடிப்படையிலான செலவினங்களின் பயன்கள்

ஏபிசி அமைப்பைப் பயன்படுத்துவதன் அடிப்படை நன்மை என்னவென்றால், மேல்நிலை எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை இன்னும் துல்லியமாக தீர்மானிப்பதாகும். உங்களிடம் ஏபிசி அமைப்பு கிடைத்ததும், பின்வரும் சிக்கல்களைப் பற்றிய சிறந்த தகவல்களைப் பெறலாம்:

 • செயல்பாட்டு செலவுகள். நடவடிக்கைகளின் விலையைக் கண்காணிக்க ஏபிசி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, எனவே செயல்பாட்டு செலவுகள் தொழில் தரத்திற்கு ஏற்ப இருக்கிறதா என்பதைப் பார்க்க இதைப் பயன்படுத்தலாம். இல்லையெனில், ஏபிசி என்பது குறிப்பிட்ட சேவைகளின் தற்போதைய செலவை அளவிடுவதற்கான ஒரு சிறந்த கருத்துக் கருவியாகும், ஏனெனில் நிர்வாகம் செலவுக் குறைப்பில் கவனம் செலுத்துகிறது.

 • வாடிக்கையாளர் லாபம். தனிப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கான செலவுகளில் பெரும்பாலானவை வெறுமனே தயாரிப்பு செலவுகள் என்றாலும், வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிக வாடிக்கையாளர் சேவை நிலைகள், தயாரிப்பு வருவாய் கையாளுதல் மற்றும் கூட்டுறவு சந்தைப்படுத்தல் ஒப்பந்தங்கள் போன்ற ஒரு மேல்நிலை கூறு உள்ளது. ஒரு ஏபிசி அமைப்பு இந்த கூடுதல் மேல்நிலை செலவுகளை வரிசைப்படுத்தலாம் மற்றும் எந்த வாடிக்கையாளர்கள் உங்களுக்கு நியாயமான லாபத்தை ஈட்டுகிறார்கள் என்பதை தீர்மானிக்க உதவுகிறது. இந்த பகுப்பாய்வு சில லாபகரமான வாடிக்கையாளர்களைத் திருப்பிவிடலாம் அல்லது நிறுவனத்தின் மிகப்பெரிய இலாபத்தை ஈட்டும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கலாம்.

 • விநியோக செலவு. வழக்கமான நிறுவனம் அதன் தயாரிப்புகளான சில்லறை, இணையம், விநியோகஸ்தர்கள் மற்றும் அஞ்சல் ஆர்டர் பட்டியல்களை விற்க பல்வேறு விநியோக சேனல்களைப் பயன்படுத்துகிறது. விநியோக சேனலை பராமரிப்பதற்கான பெரும்பாலான கட்டமைப்பு செலவுகள் மேல்நிலை, எனவே எந்த விநியோக சேனல்கள் மேல்நிலை பயன்படுத்துகின்றன என்பதை நீங்கள் ஒரு நியாயமான தீர்மானத்தை எடுக்க முடிந்தால், விநியோக சேனல்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை மாற்றுவதற்கான முடிவுகளை எடுக்கலாம் அல்லது லாபமற்ற சேனல்களை கைவிடலாம்.

 • செய்யுங்கள் அல்லது வாங்கவும். ஒரு பொருளின் உள் உற்பத்தியுடன் தொடர்புடைய ஒவ்வொரு செலவையும் பற்றிய விரிவான பார்வையை ஏபிசி வழங்குகிறது, இதன் மூலம் ஒரு பொருள் அவுட்சோர்ஸ் செய்யப்பட்டால் எந்த செலவுகள் நீக்கப்படும் என்பதை நீங்கள் துல்லியமாகக் காணலாம், அதற்கு எதிராக எந்த செலவுகள் இருக்கும்.

 • விளிம்புகள். ஏபிசி அமைப்பிலிருந்து சரியான மேல்நிலை ஒதுக்கீடு மூலம், நீங்கள் பல்வேறு தயாரிப்புகள், தயாரிப்பு கோடுகள் மற்றும் முழு துணை நிறுவனங்களின் ஓரங்களை தீர்மானிக்க முடியும். மிகப்பெரிய ஓரங்களை சம்பாதிக்க நிறுவனத்தின் வளங்களை எங்கு நிலைநிறுத்துவது என்பதை தீர்மானிக்க இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

 • குறைந்தபட்ச விலை. தயாரிப்பு விலை நிர்ணயம் உண்மையில் சந்தை தாங்கும் விலையை அடிப்படையாகக் கொண்டது, ஆனால் ஒவ்வொரு விற்பனையிலும் ஒரு நிறுவனத்தின் பணத்தை இழக்கும் ஒரு பொருளை விற்பனை செய்வதைத் தவிர்ப்பதற்காக, தயாரிப்பு விலை என்ன என்பதை சந்தைப்படுத்தல் மேலாளர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். எந்தெந்த தயாரிப்புகள் விற்கப்படுகின்றன என்பதைப் பொறுத்து, இந்த குறைந்தபட்ச செலவில் எந்த மேல்நிலை செலவுகள் சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க ஏபிசி மிகவும் நல்லது.

 • உற்பத்தி வசதி செலவு. ஆலை அளவிலான மட்டத்தில் மேல்நிலை செலவுகளை பிரிப்பது பொதுவாக மிகவும் எளிதானது, எனவே உற்பத்தி வசதிகளை வெவ்வேறு வசதிகளுக்கு இடையில் ஒப்பிடலாம்.

ஏபிசி அமைப்பு வழங்கிய தகவல்களுக்கு பல மதிப்புமிக்க பயன்பாடுகள் உள்ளன என்பது தெளிவாகிறது. இருப்பினும், ஒவ்வொரு முடிவுக்கும் தேவையான குறிப்பிட்ட தரவுகளின் தொகுப்பை வழங்க நீங்கள் கணினியை வடிவமைத்தால் மட்டுமே இந்த தகவல் கிடைக்கும். நீங்கள் ஒரு பொதுவான ஏபிசி அமைப்பை நிறுவி, மேலே உள்ள முடிவுகளுக்கு அதைப் பயன்படுத்தினால், அது உங்களுக்குத் தேவையான தகவல்களை வழங்காது என்பதை நீங்கள் காணலாம். இறுதியில், கணினியின் வடிவமைப்பு செலவு-பயன் பகுப்பாய்வு மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது, இது எந்த முடிவுகளுக்கு நீங்கள் உதவ விரும்புகிறீர்கள், மற்றும் கணினியின் விலை விளைவாக வரும் தகவல்களின் நன்மைக்கு மதிப்புள்ளதா.

செயல்பாட்டு அடிப்படையிலான செலவில் சிக்கல்கள்

பல நிறுவனங்கள் ஏபிசி திட்டங்களை சிறந்த நோக்கங்களுடன் தொடங்குகின்றன, திட்டங்களின் மிக உயர்ந்த விகிதத்தில் தோல்வி அல்லது இறுதியில் பயன்பாட்டில் இல்லை என்பதைக் காண மட்டுமே. இந்த சிக்கல்களுக்கு பல காரணங்கள் உள்ளன, அவை:

 • செலவு பூல் அளவு. ஏபிசி அமைப்பின் நன்மை என்னவென்றால், அது தயாரிக்கும் தகவல்களின் உயர் தரம், ஆனால் இது அதிக எண்ணிக்கையிலான செலவுக் குளங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான செலவில் வருகிறது - மேலும் அதிக விலைக் குளங்கள் உள்ளன, கணினியை நிர்வகிப்பதற்கான அதிக செலவு. இந்த செலவைக் குறைக்க, விளைவான தகவல்களின் பயன்பாட்டுடன் ஒப்பிடுகையில், ஒவ்வொரு செலவுக் குளத்தையும் பராமரிக்க செலவு பற்றிய தொடர்ச்சியான பகுப்பாய்வை இயக்கவும். அவ்வாறு செய்வது செலவுக் குளங்களின் எண்ணிக்கையை நிர்வகிக்கக்கூடிய விகிதத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும்.

 • நிறுவல் நேரம். ஏபிசி அமைப்புகள் நிறுவப்படுவது மிகவும் கடினம், ஒரு நிறுவனம் அனைத்து தயாரிப்பு வரிகளிலும் வசதிகளிலும் அதை நிறுவ முயற்சிக்கும்போது பல ஆண்டு நிறுவல்கள் வழக்கமாக இருக்கின்றன. இத்தகைய விரிவான நிறுவல்களுக்கு, நிறுவல் முடிவடையாமல் மாதங்கள் உருண்டு வருவதால், உயர் மட்ட மேலாண்மை மற்றும் பட்ஜெட் ஆதரவைப் பராமரிப்பது கடினம். சிறிய, அதிக இலக்கு கொண்ட ஏபிசி நிறுவல்களுக்கு வெற்றி விகிதங்கள் மிக அதிகம்.

 • பல துறை தரவு மூலங்கள். ஒரு ஏபிசி அமைப்புக்கு பல துறைகளிலிருந்து தரவு உள்ளீடு தேவைப்படலாம், மேலும் அந்த ஒவ்வொரு துறைக்கும் ஏபிசி அமைப்பை விட அதிக முன்னுரிமைகள் இருக்கலாம். இதனால், கணினியில் அதிக எண்ணிக்கையிலான துறைகள் ஈடுபடுகின்றன, காலப்போக்கில் தரவு உள்ளீடுகள் தோல்வியடையும் அபாயம் அதிகம். மிகவும் ஆதரவான மேலாளர்களிடமிருந்து மட்டுமே தகவல் தேவைப்படும் வகையில் அமைப்பை வடிவமைப்பதன் மூலம் இந்த சிக்கலைத் தவிர்க்கலாம்.

 • திட்ட அடிப்படையில். பல ஏபிசி திட்டங்கள் திட்ட அடிப்படையில் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன, இதனால் தகவல்கள் ஒரு முறை மட்டுமே சேகரிக்கப்படுகின்றன; ஒரு நிறுவனத்தின் தற்போதைய செயல்பாட்டு நிலைமைக்கு தகவல் பயனுள்ளதாக இருக்கும், மேலும் காலப்போக்கில் செயல்பாட்டு அமைப்பு மாறும்போது அது படிப்படியாக பயன்பாட்டில் குறைகிறது. கூடுதல் ஏபிசி திட்டங்களுக்கான நிதியை நிர்வாகம் பின்னர் அங்கீகரிக்காது, எனவே ஏபிசி ஒரு முறை “செய்ய ”ப்பட்டு பின்னர் நிராகரிக்கப்படும். இந்த சிக்கலைத் தணிக்க, தற்போதுள்ள கணக்கியல் அமைப்பில் ஏபிசி தரவு சேகரிப்பு கட்டமைப்பை உருவாக்குங்கள், இதனால் இந்த திட்டங்களின் செலவு குறைகிறது; குறைந்த செலவில், கூடுதல் ஏபிசி திட்டங்கள் எதிர்காலத்தில் அங்கீகரிக்கப்படும் வாய்ப்பு அதிகம்.

 • பயன்படுத்தப்படாத நேரத்தைப் புகாரளித்தல். ஒரு நிறுவனம் தனது ஊழியர்களை பல்வேறு நடவடிக்கைகளுக்கு செலவழித்த நேரத்தைப் பற்றி புகாரளிக்கும்படி கேட்கும்போது, ​​அறிக்கையிடப்பட்ட தொகைகள் 100% சமமாக இருப்பதை உறுதிசெய்ய அவர்களுக்கு ஒரு வலுவான போக்கு உள்ளது. எவ்வாறாயினும், யாருடைய வேலை நாளிலும் இடைவெளிகள், நிர்வாகக் கூட்டங்கள், இணையத்தில் விளையாடுவது மற்றும் பலவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு பெரிய அளவு மந்தமான நேரம் உள்ளது. ஊழியர்கள் பொதுவாக இந்த நடவடிக்கைகளை மற்ற நடவடிக்கைகளுக்கு அதிக நேரம் ஒதுக்குவதன் மூலம் மறைக்கிறார்கள். இந்த உயர்த்தப்பட்ட எண்கள் ஏபிசி அமைப்பில் செலவுகளை தவறாக ஒதுக்கீடு செய்வதைக் குறிக்கின்றன, சில நேரங்களில் கணிசமான அளவுகளால்.

 • தனி தரவு தொகுப்பு. பொது லெட்ஜரிடமிருந்து நேரடியாகத் தேவையான அனைத்து தகவல்களையும் இழுக்க ஏபிசி அமைப்பு அரிதாகவே உருவாக்கப்படலாம். அதற்கு பதிலாக, இதற்கு ஒரு தனி தரவுத்தளம் தேவைப்படுகிறது, இது பல மூலங்களிலிருந்து தகவல்களை இழுக்கிறது, அவற்றில் ஒன்று மட்டுமே தற்போதுள்ள பொது லெட்ஜர் கணக்குகள். இந்த கூடுதல் தரவுத்தளத்தை பராமரிப்பது மிகவும் கடினம், ஏனெனில் இது போதுமான கூடுதல் பட்ஜெட் இல்லாத குறிப்பிடத்தக்க கூடுதல் ஊழியர்களின் நேரத்தை கோருகிறது. பொது லெட்ஜரில் ஏற்கனவே கிடைத்ததைத் தவிர குறைந்தபட்ச கூடுதல் தகவல்கள் தேவைப்படும் வகையில் கணினியை வடிவமைப்பதே சிறந்த வேலை.

 • இலக்கு பயன்பாடு. பல தயாரிப்பு வரிகள் இருப்பதால், பல தயாரிப்புகளின் உற்பத்திக்கு இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, ஏராளமான இயந்திர அமைப்புகள் மற்றும் பலவற்றின் காரணமாக - செலவு கணக்கியல் தகவல்களைக் கண்டறிவது கடினம் போது ஏபிசியின் நன்மைகள் மிகவும் தெளிவாகத் தெரியும் - வேறுவிதமாகக் கூறினால், சிக்கலான உற்பத்தியில் சூழல்கள். அத்தகைய சூழலில் ஒரு நிறுவனம் செயல்படவில்லை என்றால், அது ஏபிசி நிறுவலுக்கு பெரும் பணத்தை செலவழிக்கக்கூடும், இதன் விளைவாக வரும் தகவல்கள் அதிக மதிப்புமிக்கவை அல்ல என்பதைக் கண்டறிய மட்டுமே.

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பரந்த அளவிலான சிக்கல்கள், ஏபிசி பல நிறுவனங்களில் ஒரு சமதள பாதையை பின்பற்ற முனைகிறது என்பதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும், காலப்போக்கில் அதன் பயன் குறையும் போக்கு உள்ளது. இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சிக்கல் குறைப்பு பரிந்துரைகளில், மிக முக்கியமான தகவல்களை நியாயமான செலவில் உற்பத்தி செய்யும் அதிக இலக்கு கொண்ட ஏபிசி அமைப்பை உருவாக்குவதே முக்கிய அம்சமாகும். அந்த அமைப்பு உங்கள் நிறுவனத்தில் வேரூன்றினால், படிப்படியாக விரிவாக்கப்படுவதைக் கவனியுங்கள், இதன் போது தெளிவான மற்றும் நிரூபிக்கக்கூடிய நன்மை இருந்தால் மட்டுமே நீங்கள் மேலும் விரிவாக்குகிறீர்கள். நீங்கள் செய்யக்கூடிய மிக மோசமான விஷயம் என்னவென்றால், ஒரு பெரிய மற்றும் விரிவான ஏபிசி அமைப்பை நிறுவுவது, ஏனெனில் அது விலை உயர்ந்தது, அதிக எதிர்ப்பை சந்திக்கிறது, மேலும் இது நீண்ட காலமாக தோல்வியடையும் வாய்ப்பு அதிகம்.

ஒத்த விதிமுறைகள்

செயல்பாட்டு அடிப்படையிலான செலவு ஏபிசி செலவு, ஏபிசி முறை மற்றும் ஏபிசி செலவு முறை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.