தொடர்புடைய கட்சி பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் வெளிப்பாடுகள்

தொடர்புடைய கட்சி பரிவர்த்தனைகள் ஒரு நிறுவனத்துடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்ட பிற கட்சிகளுடன் நடத்தப்படுகின்றன. தொடர்புடைய கட்சி தகவல்களை வெளியிடுவது ஒரு நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகளின் வாசகர்களுக்கு பயனுள்ளதாக கருதப்படுகிறது, குறிப்பாக காலப்போக்கில் அதன் நிதி முடிவுகள் மற்றும் நிதி நிலைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களை ஆராய்வது மற்றும் பிற வணிகங்களுக்கான அதே தகவலுடன் ஒப்பிடுகையில். தொடர்புடைய கட்சிகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • இணைப்பாளர்கள்

  • பொதுவான கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள பிற துணை நிறுவனங்கள்

  • வணிகத்தின் உரிமையாளர்கள், அதன் மேலாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்கள்

  • பெற்றோர் நிறுவனம்

  • ஊழியர்களின் நலனுக்காக அறக்கட்டளைகள்

விற்பனை, சொத்து இடமாற்றம், குத்தகைகள், கடன் ஏற்பாடுகள், உத்தரவாதங்கள், பொதுவான செலவினங்களை ஒதுக்கீடு செய்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த வரி வருமானத்தை தாக்கல் செய்தல் போன்ற தொடர்புடைய கட்சிகளுக்கு இடையே பல வகையான பரிவர்த்தனைகள் நடத்தப்படலாம்.

பொதுவாக, எந்தவொரு தொடர்புடைய கட்சி பரிவர்த்தனையும் வெளியிடப்பட வேண்டும், இது ஒரு நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகளின் பயனர்களின் முடிவெடுப்பதை பாதிக்கும். இது பின்வரும் வெளிப்பாடுகளை உள்ளடக்கியது:

  • பொது. உறவின் தன்மை, பரிவர்த்தனைகளின் தன்மை, பரிவர்த்தனைகளின் டாலர் அளவுகள், தொடர்புடைய கட்சிகளிடமிருந்து அல்லது வரவிருக்கும் தொகைகள் மற்றும் தீர்வு விதிமுறைகள் (வரி தொடர்பான நிலுவைகள் உட்பட) மற்றும் முறை உட்பட அனைத்து பொருள் தொடர்பான கட்சி பரிவர்த்தனைகளையும் வெளிப்படுத்தவும். இதன் மூலம் தற்போதைய மற்றும் ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரிச் செலவு ஒரு குழுவின் உறுப்பினர்களுக்கு ஒதுக்கப்படுகிறது. இழப்பீட்டு ஏற்பாடுகள், செலவு கொடுப்பனவுகள் அல்லது நிதி அறிக்கைகளின் ஒருங்கிணைப்பில் நீக்கப்பட்ட எந்தவொரு பரிவர்த்தனையும் சேர்க்க வேண்டாம்.

  • கட்டுப்பாட்டு உறவு. நிறுவனம் மற்றும் பிற நிறுவனங்கள் பொதுவான உரிமை அல்லது நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கும் எந்தவொரு கட்டுப்பாட்டு உறவின் தன்மையையும் வெளிப்படுத்துங்கள், மேலும் இந்த கட்டுப்பாடு மற்ற நிறுவனங்கள் இதேபோன்ற கட்டுப்பாட்டில் இல்லாவிட்டால், பரிவர்த்தனைகள் இல்லாவிட்டாலும் என்னவாக இருக்கும் என்பதிலிருந்து வேறுபட்ட முடிவுகளை அளிக்கக்கூடும். வணிகங்களுக்கு இடையில்.

  • பெறத்தக்கவை. அதிகாரிகள், பணியாளர்கள் அல்லது இணைக்கப்பட்ட நிறுவனங்களிலிருந்து பெறத்தக்கவைகளை தனித்தனியாக வெளியிடவும்.

பரிவர்த்தனைகளைப் பொறுத்து, பரிவர்த்தனை வகையின் அடிப்படையில் சில தொடர்புடைய கட்சி தகவல்களைத் திரட்டுவது ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம். மேலும், உறவைப் புரிந்துகொள்வதற்கு அவ்வாறு தேவைப்பட்டால், தொடர்புடைய கட்சியின் பெயரை வெளியிட வேண்டியது அவசியம்.

தொடர்புடைய கட்சி தகவல்களை வெளியிடும்போது, ​​நீங்கள் உரிமைகோரலை உறுதிப்படுத்த முடியாவிட்டால், பரிவர்த்தனைகள் ஒரு கை நீள அடிப்படையில் இருந்தன என்று கூறவோ அல்லது குறிக்கவோ வேண்டாம்.