திரட்டல் அடிப்படையில்

அக்ரூவல் அடிப்படை என்பது சம்பாதிக்கும் போது வருவாய் மற்றும் ஏற்படும் போது செலவுகளுக்கான கணக்கு பரிவர்த்தனைகளை பதிவு செய்யும் ஒரு முறையாகும். வருவாய் அடிப்படையில் விற்பனை வருமானம், மோசமான கடன்கள் மற்றும் சரக்கு வழக்கற்றுப்போதல் ஆகியவற்றிற்கான கொடுப்பனவுகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும், அவை உண்மையில் நிகழும் பொருட்களுக்கு முன்கூட்டியே உள்ளன. தொடர்புடைய விலைப்பட்டியல் வாடிக்கையாளருக்கு வழங்கப்பட்டவுடன் வருவாயைப் பதிவுசெய்வது சம்பள அடிப்படையிலான கணக்கியலின் எடுத்துக்காட்டு.

சம்பள அடிப்படையின் ஒரு முக்கிய நன்மை என்னவென்றால், அது தொடர்புடைய செலவினங்களுடன் வருவாயுடன் பொருந்துகிறது, இதனால் ஒரு வணிக பரிவர்த்தனையின் முழுமையான தாக்கத்தை ஒரு அறிக்கையிடல் காலத்திற்குள் காணலாம்.

கணக்கீட்டின் திரட்டல் அடிப்படையைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே தணிக்கையாளர்கள் நிதி அறிக்கைகளை சான்றளிப்பார்கள்.

கணக்கியல் பரிவர்த்தனைகளை பதிவு செய்வதற்கான மாற்று முறை பண அடிப்படையாகும்.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found