திரவ முதலீடு

ஒரு திரவ முதலீடு என்பது எந்தவொரு முதலீடாகும், அதன் மதிப்பில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாமல் எளிதில் பணமாக மாற்ற முடியும். திரவ முதலீடுகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் பணம், பணச் சந்தை நிதிகள் மற்றும் நிறுவப்பட்ட பங்குச் சந்தையில் தீவிரமாக வர்த்தகம் செய்யும் பொது நிறுவனங்களின் பங்குகள். கார்ப்பரேட் பணப்புழக்கத்தின் முக்கிய குறிகாட்டியாக இருக்கும் கடன்களை அடைப்பதற்கு போதுமான திரவ முதலீடுகள் கையில் உள்ளதா என்பதைப் பார்க்க இந்த முதலீடுகளின் மொத்தத் தொகையை ஒரு நிறுவனத்தின் குறுகிய கால கடன்களுடன் ஒப்பிடலாம்.

முதலீடுகள் அவற்றை பணமாக மாற்றுவதற்கு கணிசமான நேரம் எடுக்கும் போது அல்லது அவற்றை விற்கும் செயல் அவற்றின் மதிப்பைக் குறைக்கும் போது அவை திரவமாக கருதப்படுவதில்லை. எடுத்துக்காட்டாக, ரியல் எஸ்டேட் விற்க நீண்ட நேரம் ஆகலாம், எனவே இது ஒரு திரவ முதலீடாக வகைப்படுத்தப்படவில்லை. அல்லது, மெல்லிய வர்த்தகம் செய்யப்படும் ஒரு நிறுவனத்தின் பங்குகளை அவற்றின் விலையில் குறிப்பிடத்தக்க கீழ்நோக்கி மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாமல் மொத்தமாக விற்க முடியாது, எனவே அவை திரவமாகவும் கருதப்படுவதில்லை.