சந்தை மூலதன வரையறை

சந்தை மூலதனம் என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் நிலுவை பங்குகளின் மொத்த சந்தை மதிப்பு. ஒரு பங்குக்கான தற்போதைய சந்தை விலையால் நிலுவையில் உள்ள பங்குகளின் எண்ணிக்கையை பெருக்கி இந்த எண்ணிக்கை தீர்மானிக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, 1,000,000 பங்குகள் நிலுவையில் உள்ள ஒரு வணிகமும், ஒரு பங்குக்கு market 15 இன் தற்போதைய சந்தை விலையும் capital 15,000,000 சந்தை மூலதனத்தைக் கொண்டுள்ளது. இது ஒரு வணிகத்தின் விற்பனை, இலாபங்கள், பணப்புழக்கங்கள் மற்றும் நிகர சொத்துக்களுடன் அளவைக் குறிக்கிறது.

ஒரு நிறுவனத்தின் பங்குகள் ஒரு பங்குச் சந்தையில் பகிரங்கமாக வர்த்தகம் செய்யப்படும்போது மட்டுமே சந்தை மூலதனக் கருத்து நன்றாக வேலை செய்கிறது, ஏனெனில் ஒரு வணிகத்தின் மதிப்பை நியாயமான முறையில் தீர்மானிக்க கணிசமான அளவு வர்த்தக அளவு தேவைப்படுகிறது. மாறாக, ஒரு நிறுவனத்தின் பங்குகள் மெல்லிய முறையில் வர்த்தகம் செய்யப்பட்டால், தற்போதைய சந்தை விலை சிறிய எண்ணிக்கையிலான சமீபத்திய விற்பனை பரிவர்த்தனைகளின் அடிப்படையில் பெருமளவில் ஜைரேட் செய்யக்கூடும். ஒரு வணிகத்தில் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான முதலீட்டாளர்கள் இருக்கும்போது, ​​அதன் பங்குகள் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணையத்தில் விற்பனைக்கு பதிவு செய்யப்படாதபோது இந்த கருத்து குறைந்தது பயனுள்ளதாக இருக்கும்; இந்த விஷயத்தில், எந்த சந்தை மதிப்பையும் நிறுவ முடியாது, எனவே வேறு சில மதிப்பீட்டு நுட்பத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

பொதுவில் வைத்திருக்கும் நிறுவனங்கள் அவற்றின் சந்தை தொப்பிகளின் அடிப்படையில் தரவரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, அவை பின்வருமாறு:

பெரிய தொப்பி நிறுவனங்கள் = $ 10 + பில்லியன் சந்தை தொப்பி

மிட்-கேப் நிறுவனங்கள் = $ 2 + முதல் billion 10 பில்லியன் சந்தை தொப்பி

ஸ்மால்-கேப் நிறுவனங்கள் = million 300 மில்லியன் முதல் billion 2 பில்லியன் சந்தை தொப்பி

நானோ-தொப்பி நிறுவனங்கள் = million 300 மில்லியன் வரை சந்தை தொப்பி

இந்த அளவிலான முதலிடத்தில் உள்ள நிறுவனங்கள் பொதுவாக பல ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வருகின்றன, பாதுகாப்பான பணப்புழக்கங்கள் மற்றும் நிலையான வருமானங்களைக் கொண்டுள்ளன. அவற்றின் பங்கு விலைகள் குறிப்பிடத்தக்க அளவிற்கு மாறாது. இந்த அளவின் அடிப்பகுதியில் தரவரிசைப்படுத்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் குறுகிய காலத்திற்கு வணிகத்தில் இருந்தன, சிறிய சந்தைகளில் செயல்படுகின்றன, மேலும் நிச்சயமற்ற பணப்புழக்கங்களைக் கொண்டுள்ளன. அவற்றின் பங்குகளின் விலைகள் கணிசமாக மாறுபடும்.

சந்தை மூலதனம் சந்தை தொப்பி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.