பெறத்தக்க கணக்குகள்

பெறத்தக்க கணக்குகள் என்பது வாங்குபவர்களிடமிருந்து விற்பனையாளர் வாங்கிய பணம் காரணமாக பணம் வாங்குவதைக் குறிக்கிறது. விற்பனையாளரால் வாங்குபவர்களுக்கு வழங்கப்படும் விலைப்பட்டியலில் செலுத்த வேண்டிய தொகைகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. விலைப்பட்டியல் வழங்குவது விற்பனையாளர் ஒரு வாடிக்கையாளருக்கு கடன் வழங்கியிருப்பதைக் குறிக்கிறது. விற்பனையைப் பெறுவதற்காக அல்லது போட்டியாளர்களால் கடன் வழங்குவதற்கு பதிலளிப்பதற்காக கடன் பொதுவாக வழங்கப்படுகிறது. பெறத்தக்க கணக்குகள் விற்பனையாளரின் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் தற்போதைய சொத்தாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

ஒரு தனிப்பட்ட வாடிக்கையாளருக்கு பெறத்தக்க கணக்குகளின் மொத்த தொகை பொதுவாக கடன் வரம்பால் வரையறுக்கப்படுகிறது, இது விற்பனையாளரின் கடன் துறையால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது, இது வாங்குபவரின் நிதி மற்றும் விற்பனையாளருடனான அதன் கடந்தகால கட்டண வரலாறு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது. அதிக மோசமான கடன் இழப்புகளை விற்பனையாளரால் செலுத்த முடியாத கடினமான நிதி நிலைமைகளின் போது கடன் வரம்புகள் குறைக்கப்படலாம்.

பெறத்தக்க கணக்குகள் பொதுவாக சந்தேகத்திற்கிடமான கணக்குகளுக்கான கொடுப்பனவுடன் (ஒரு கான்ட்ரா கணக்கு) இணைக்கப்படுகின்றன, இதில் மோசமான கடன்களுக்கான இருப்பு சேமிக்கப்படுகிறது. பெறத்தக்க கணக்குகளின் ஒருங்கிணைந்த நிலுவைகள் மற்றும் கொடுப்பனவு கணக்குகள் பெறத்தக்க கணக்குகளின் நிகர சுமையை குறிக்கும்.

விற்பனையாளர் பெறத்தக்க கணக்குகளை கடனுக்கான பிணையமாகப் பயன்படுத்தலாம் அல்லது உடனடி பணத்திற்கு ஈடாக ஒரு காரணிக்கு அவற்றை விற்கலாம்.

பெறத்தக்க கணக்குகள் வர்த்தக பெறத்தக்கவைகள் மற்றும் வர்த்தக அல்லாத பெறத்தக்கவைகளாக மேலும் பிரிக்கப்படலாம், அங்கு வர்த்தக பெறுதல்கள் ஒரு நிறுவனத்தின் சாதாரண வணிக கூட்டாளர்களிடமிருந்து வந்தவை, மற்றும் வர்த்தக அல்லாத பெறுதல்கள் அனைத்தும் ஊழியர்களிடமிருந்து பெற வேண்டிய தொகைகள் போன்ற பிற பெறத்தக்கவையாகும்.

ஒத்த விதிமுறைகள்

பெறத்தக்க கணக்குகள் பெறத்தக்கவை என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.