கொள்முதல்

கொள்முதல் என்பது சப்ளையர்களிடமிருந்து பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளைப் பெறுவதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகளைக் குறிக்கிறது. நியாயமான விலையிலும், புகழ்பெற்ற சப்ளையர்களிடமிருந்தும் கொள்முதல் செய்யப்படுவதை உறுதி செய்ய இது தேவைப்படுகிறது. குறுகிய விநியோகத்தில் உள்ள பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளைப் பெறுவதில் கொள்முதல் குழு கவனம் செலுத்துவது மிகவும் முக்கியமானது, மேலும் அவை தேவைப்படும்போது அவை கிடைக்காவிட்டால் வணிகத்தின் செயல்பாடுகளில் தலையிடக்கூடும். நிலையான கொள்முதல் படிகள்:

  1. ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளுக்கான கொள்முதல் கோரிக்கையை துறை சமர்ப்பிக்கிறது.

  2. கொள்முதல் முகவர் பல சாத்தியமான சப்ளையர் வேட்பாளர்களைக் கண்டுபிடிக்கும்.

  3. கொள்முதல் முகவர் சப்ளையரை விலை, தரம் மற்றும் விநியோக நேரம் ஆகியவற்றின் சிறந்த கலவையாகத் தேர்வுசெய்கிறார், மேலும் வாங்குதலின் சில விதிமுறைகளைப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தலாம்.

  4. வாங்கும் முகவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சப்ளையருக்கு கொள்முதல் ஆணையை வழங்குகிறார்.

  5. சப்ளையர் உருப்படியை வழங்குகிறார், பெறும் ஊழியர்கள் வாங்கும் முகவரியால் வழங்கப்பட்ட கொள்முதல் ஆர்டர் நகலுடன் பொருந்துகிறார்கள்.

  6. பெறும் பணியாளர்கள் பெறப்பட்ட பொருளை முதலில் கோரிய துறைக்கு வழங்குகிறார்கள்.