நிச்சயதார்த்த கடிதம்

ஒரு நிச்சயதார்த்த கடிதம் என்பது ஒரு சேவை நிறுவனத்திற்கு ஒரு வாடிக்கையாளருக்கு சேவைகளை வழங்குவதற்கான ஒரு ஒப்பந்தமாகும். கடிதம் அடிப்படையில் ஒரு சுருக்கமான ஒப்பந்தமாகும், இது செய்ய வேண்டிய சேவைகள் மற்றும் செலுத்த வேண்டிய இழப்பீட்டுத் தொகையை வரையறுக்கிறது. நிச்சயதார்த்த கடிதங்கள் பொதுவாக வரி, தணிக்கை, நிதி, ஆலோசனை மற்றும் சட்ட ஆலோசனையில் ஈடுபடும் சேவை நிறுவனங்களுக்கு தேவைப்படுகின்றன.

ஒரு நிச்சயதார்த்த கடிதம் இரு கட்சிகளின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளால் கையெழுத்திடப்பட வேண்டும், அது சட்டப்பூர்வமாக ஏற்பாடு செய்யப்படுவதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த கடிதம் ஒரு ஒப்பந்தமாக கருதப்படுவதால், இது பின்வரும் பிரச்சினைகள் உட்பட இரு தரப்பினரின் கடமைகளையும் தீர்க்க வேண்டும்:

  • எந்தவொரு சரியான தேதியும் உட்பட வழங்கப்பட வேண்டிய சரியான சேவைகள்

  • செயல்திறன் நெறிமுறையை

  • வாடிக்கையாளரால் செலுத்த வேண்டிய சரியான தொகை மற்றும் நேரங்கள்

  • செயல்திறன் எந்த உத்தரவாதங்கள்

  • இரு தரப்பினரும் எவ்வாறு ஒப்பந்தத்தை நிறுத்த முடியும்

ஒன்று அல்லது இரு தரப்பினரும் இன்னும் விரிவான ஒப்பந்த ஏற்பாட்டில் நுழைய விரும்பாதபோது நிச்சயதார்த்த கடிதம் பயன்படுத்தப்படலாம்.