அசல் செலவு

அசல் செலவு என்பது ஆரம்பத்தில் ஒரு சொத்தைப் பெறுவதற்கு செலுத்தப்படும் விலை. இந்த செலவு ஒரு சொத்தை வாங்குவதற்கான செலவை உள்ளடக்கியது, சொத்தை பயன்படுத்த விரும்பும் இடத்திற்கு கொண்டு செல்வது, அதை நிறுவுதல் மற்றும் சோதிப்பது. அசல் செலவில் விற்பனை வரி மற்றும் பிற வரிகளும் அடங்கும். அசல் செலவு என்பது ஒரு சொத்து பொது லெட்ஜரில் பதிவு செய்யப்படும் செலவு ஆகும். சொத்தின் சந்தை மதிப்பு அதன் தேய்மான செலவு அல்லது கடனளிக்கப்பட்ட செலவை விடக் குறைவாக இருந்தால் அது பின்னர் பொது லெட்ஜரில் குறைக்கப்படலாம்.

ஒத்த விதிமுறைகள்

அசல் செலவு வரலாற்று செலவு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found