விளைவு இழப்பு வரையறை

இதன் விளைவாக ஏற்படும் இழப்பு என்பது ஒரு வணிகத்தால் அதன் சொத்துக்களை நோக்கம் கொண்ட முறையில் பயன்படுத்த முடியாமல் போகும்போது ஏற்படும் இழப்பு. வெள்ளம் அல்லது பூகம்பம் போன்ற இயற்கை பேரழிவால் ஏற்படும் சேதத்தின் விளைவாக ஒரு விளைவாக ஏற்படும் இழப்பு பொதுவாக எழுகிறது. ஒரு வணிகத்திற்கு காப்பீட்டுத் தொகை இருந்தால், அதன் விளைவாக ஏற்படும் இழப்புகளுக்கு அது செலுத்துகிறது, இந்த இழப்புகளின் தொகையில் சில பகுதியை அது மீட்டெடுக்க முடியும், ஆனால் பொதுவாக முழுத் தொகை அல்ல. அத்தகைய காப்பீட்டுத் தொகை எதுவும் இல்லை என்றால், ஒரு நிறுவனம் இந்த இழப்புகளின் முழுத் தொகையையும் உறிஞ்ச வேண்டும்.

இதன் விளைவாக ஏற்படும் இழப்புக்கான எடுத்துக்காட்டு, ஒரு உற்பத்தி நிறுவனம் பேரழிவு தரும் வெள்ளத்தால் முற்றிலுமாக மூடப்பட்டுள்ளது. நிறுவனத்தின் சொத்து காப்பீடு வசதி மற்றும் உபகரணங்களுக்கு சேதம் விளைவித்ததற்காக அதை திருப்பிச் செலுத்தும்; எவ்வாறாயினும், மீட்டெடுக்கும் காலகட்டத்தில் செயல்பாட்டில் இல்லாததால் ஏற்படும் இழப்புகள் சொத்து காப்பீட்டால் ஈடுசெய்யப்படாது. அதற்கு பதிலாக, நிறுவனத்தின் இடர் மேலாளர் இந்த இழப்புகளுக்கு குறிப்பாக பாதுகாப்பு வழங்கும் காப்பீட்டைப் பெற வேண்டும், இதில் பணியாளர் இழப்பீட்டுக்கான கொடுப்பனவுகள் மற்றும் நிலையான செயல்பாட்டு செலவுகள் ஆகியவை அடங்கும்.

சேதமடைந்த நிலையான சொத்துக்களிலிருந்து ஏற்படும் இழப்புகளை விட, விளைவுகளுக்கு ஏற்படும் இழப்புகளுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கும் காப்பீடு மிகவும் பரந்த அளவிலான பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடும். பயன்பாடுகளின் இழப்பு, விநியோகச் சங்கிலி இடையூறுகள் மற்றும் இதே போன்ற காரணிகளிலிருந்து கவரேஜ் இழப்புகளாகவும் இருக்கலாம். இதன் விளைவாக ஏற்படும் இழப்புகளைச் சமாளிக்க வடிவமைக்கப்பட்ட காப்பீட்டுக் கொள்கை வணிக குறுக்கீடு காப்பீடு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

ஒத்த விதிமுறைகள்

இதன் விளைவாக ஏற்படும் இழப்பு என்பது ஒரு வகையான மறைமுக இழப்பு.