மூலதன போதுமான விகிதம்

மூலதன போதுமான விகிதம் ஒரு வங்கியின் மூலதனத்தை அதன் சொத்துக்களுடன் ஒப்பிடுவதன் மூலம் அதன் கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்கான திறனை அளவிடுகிறது. எந்தவொரு வங்கிகளும் தோல்வியடையும் அபாயம் உள்ளதா என்பதை அறிய ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகள் இந்த விகிதத்தை கண்காணிக்கின்றனர். வங்கி கண்காணிப்பாளர்களின் நிதியைப் பாதுகாப்பதை உள்ளடக்கிய எந்தவொரு வங்கி தோல்விகளின் எதிர்மறையான விளைவுகளிலிருந்தும் நிதி அமைப்பைப் பாதுகாப்பதே அவர்களின் கண்காணிப்பின் பின்னணியில் உள்ளது. மூலதன போதுமான விகிதத்தின் கணக்கீடு:

(அடுக்கு 1 மூலதனம் + அடுக்கு 2 மூலதனம்) is இடர் எடையுள்ள சொத்துகள் = மூலதன போதுமான விகிதம்

கணக்கீட்டின் எண்ணிக்கையில் அடுக்கு 1 மற்றும் அடுக்கு 2 மூலதனம் அடங்கும். ஒரு வங்கி அதன் செயல்பாடுகளை நிறுத்தாமல் இழப்புகளை உறிஞ்சுவதற்கு அடுக்கு 1 மூலதனம் பயன்படுத்தப்படலாம். அடுக்கு 2 மூலதனத்தை நடவடிக்கைகளை நிறுத்துவதன் மூலமும் சொத்துக்களை விற்பதன் மூலமும் அணுக முடியும், இது ஆபத்துக்கு எதிரான மிகவும் தீவிரமான பாதுகாப்பாகும்.

எண்ணிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அடுக்கு 1 மூலதனத்தில் சாதாரண பங்கு மூலதனம், தணிக்கை செய்யப்பட்ட வருவாய் இருப்புக்கள், எதிர்கால வரி சலுகைகள் மற்றும் அருவமான சொத்துக்கள் ஆகியவை அடங்கும். எண்ணிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அடுக்கு 2 மூலதனத்தில் தணிக்கை செய்யப்படாத தக்க வருவாய், மோசமான கடன்களுக்கான பொதுவான ஏற்பாடுகள், மறுமதிப்பீட்டு இருப்புக்கள், நிரந்தர துணை கடன், நிரந்தர ஒட்டுமொத்த விருப்பத்தேர்வு பங்குகள் மற்றும் கீழ்படிந்த கடன் ஆகியவை அடங்கும்.

இந்த விகிதம் அதிகமாக இருக்கும்போது, ​​எதிர்பாராத இழப்புகளைச் சமாளிக்க ஒரு வங்கிக்கு போதுமான அளவு மூலதனம் இருப்பதை இது குறிக்கிறது. விகிதம் குறைவாக இருக்கும்போது, ​​ஒரு வங்கி தோல்வியின் அதிக ஆபத்தில் உள்ளது, எனவே அதிக மூலதனத்தைச் சேர்க்க ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகளால் தேவைப்படலாம்.