பிணைப்புகள் வகைகள்

பல வகையான பத்திரங்கள் வழங்கப்படலாம், அவை ஒவ்வொன்றும் வழங்குபவர் அல்லது முதலீட்டாளர்களின் குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்ப வடிவமைக்கப்படுகின்றன. நிதி ஆதாரங்கள் மற்றும் முதலீட்டு இடர் சுயவிவரங்களின் சிறந்த பொருத்தத்தை உருவாக்க அதிக எண்ணிக்கையிலான பத்திர வேறுபாடுகள் தேவை.

ஒரு வழங்கும் நிறுவனம் (பொதுவாக ஒரு நிறுவனம்) முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு நிலையான கடமையை விற்கும்போது, ​​இது பொதுவாக ஒரு பத்திரமாக விவரிக்கப்படுகிறது. வழக்கமான பத்திரத்தின் முக மதிப்பு $ 1,000 ஆகும், அதாவது பத்திரத்தின் முதிர்வு தேதியில் முதலீட்டாளருக்கு $ 1,000 செலுத்த வழங்குபவர் கடமைப்பட்டிருக்கிறார். ஒரு பத்திரத்தின் மீதான வட்டி விகிதம் மிகக் குறைவு என்று முதலீட்டாளர்கள் உணர்ந்தால், அவர்கள் குறிப்பிட்ட தொகையை விடக் குறைந்த விலையில் மட்டுமே பத்திரத்தை வாங்க ஒப்புக்கொள்வார்கள், இதன் மூலம் அவர்கள் முதலீட்டில் சம்பாதிக்கும் பயனுள்ள வட்டி விகிதத்தை அதிகரிக்கும். மாறாக, அதிக வட்டி விகிதம் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு பத்திரத்திற்கு பிரீமியம் செலுத்த வழிவகுக்கும்.

ஒரு பத்திரம் பதிவு செய்யப்படும்போது, ​​எந்த முதலீட்டாளர்கள் அதன் பத்திரங்களை வைத்திருக்கிறார்கள் என்ற பட்டியலை வழங்குபவர் பராமரிக்கிறார். வழங்குபவர் பின்னர் இந்த முதலீட்டாளர்களுக்கு அவ்வப்போது வட்டி செலுத்துகிறார். அதன் பத்திரங்களை வைத்திருக்கும் முதலீட்டாளர்களின் பட்டியலை வழங்குபவர் பராமரிக்காதபோது, ​​பத்திரங்கள் கூப்பன் பத்திரங்களாக கருதப்படுகின்றன. கூப்பன் பத்திரத்தில் முதலீட்டாளர்கள் வழங்குபவருக்கு அனுப்பும் இணைக்கப்பட்ட கூப்பன்கள் உள்ளன; இந்த கூப்பன்கள் பத்திரங்களை வைத்திருப்பவர்களுக்கு வட்டி செலுத்துவதற்கு நிறுவனத்தை கட்டாயப்படுத்துகின்றன. கூப்பன் பத்திரம் முதலீட்டாளர்களிடையே பரிமாற்றம் செய்வது எளிதானது, ஆனால் பத்திரங்களின் உரிமையை நிறுவுவதும் மிகவும் கடினம்.

பல வகையான பிணைப்புகள் உள்ளன. பின்வரும் பட்டியல் மிகவும் பொதுவான வகைகளின் மாதிரியைக் குறிக்கிறது:

 • இணை நம்பிக்கை பத்திரம். இந்த பத்திரத்தில் வழங்குபவரின் முதலீட்டு இருப்புக்கள் பிணையமாக அடங்கும்.

 • மாற்றத்தக்க பிணைப்பு. இந்த பத்திரத்தை முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட மாற்று விகிதத்தில் வழங்குபவரின் பொதுவான பங்குகளாக மாற்றலாம்.

 • கடன் பத்திரம். இந்த பிணைப்புடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை. ஒரு மாறுபாடு என்பது துணை கடன் பத்திரமாகும், இது இணைக்கு இளைய உரிமைகளைக் கொண்டுள்ளது.

 • ஒத்திவைக்கப்பட்ட வட்டி பத்திரம். இந்த பத்திரமானது பத்திர காலத்தின் தொடக்கத்தில் சிறிதளவு அல்லது ஆர்வத்தை அளிக்காது, மேலும் இறுதியில் அதிக வட்டியை வழங்குகிறது. தற்போது வட்டி செலுத்த குறைந்த பணம் உள்ள வணிகங்களுக்கு இந்த வடிவம் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

 • உத்தரவாத பத்திரம். இந்த பத்திரத்துடன் தொடர்புடைய கொடுப்பனவுகள் மூன்றாம் தரப்பினரால் உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகின்றன, இதன் விளைவாக வழங்குநருக்கு குறைந்த பயனுள்ள வட்டி விகிதம் ஏற்படலாம்.

 • வருமான பத்திரம். வழங்குபவர் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டம் லாபம் ஈட்டினால் மட்டுமே பத்திரதாரர்களுக்கு வட்டி செலுத்துவதற்கு வழங்குபவர் கடமைப்பட்டிருக்கிறார். பத்திர விதிமுறைகள் ஒட்டுமொத்த வட்டிக்கு அனுமதித்தால், செலுத்தப்படாத வட்டி குவியும், செலுத்த வேண்டிய தொகையை செலுத்த போதுமான வருமானம் இருக்கும் வரை.

 • அடமான பத்திரம். இந்த பத்திரத்தை ரியல் எஸ்டேட் அல்லது வழங்குநருக்கு சொந்தமான உபகரணங்கள் ஆதரிக்கின்றன.

 • தொடர் பிணைப்பு. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த பத்திரம் படிப்படியாக செலுத்தப்படுகிறது, எனவே நிலுவையில் உள்ள மொத்த கடன் தொகை படிப்படியாக குறைக்கப்படுகிறது.

 • மாறி விகித பத்திரம். இந்த பத்திரத்தில் செலுத்தப்படும் வட்டி விகிதம் LIBOR போன்ற அடிப்படை குறிகாட்டியுடன் மாறுபடும்.

 • ஜீரோ கூப்பன் பிணைப்பு. இந்த வகை பத்திரத்திற்கு வட்டி செலுத்தப்படுவதில்லை. அதற்கு பதிலாக, முதலீட்டாளர்கள் ஒரு பயனுள்ள வட்டி வீதத்தைப் பெறுவதற்காக தங்கள் முக மதிப்புகளுக்கு பெரிய தள்ளுபடியில் பத்திரங்களை வாங்குகிறார்கள்.

 • ஜீரோ கூப்பன் மாற்றத்தக்க பிணைப்பு. பூஜ்ஜிய கூப்பன் பத்திரத்தின் இந்த மாறுபாடு முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் பத்திர இருப்புக்களை வழங்குபவரின் பொதுவான பங்குகளாக மாற்ற அனுமதிக்கிறது. இது முதலீட்டாளர்கள் ஒரு நிறுவனத்தின் பங்குகளின் விலையில் ஒரு ரன்-அப் பயன்படுத்தி கொள்ள அனுமதிக்கிறது. மாற்று விருப்பம் முதலீட்டாளர்கள் இந்த வகை பத்திரத்திற்கு செலுத்த தயாராக இருக்கும் விலையை அதிகரிக்க முடியும்.

முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிக விலைக்கு விற்க எளிதாக்குவதற்கு கூடுதல் அம்சங்களை ஒரு பத்திரத்தில் சேர்க்கலாம். இந்த அம்சங்களில் பின்வருவன அடங்கும்:

 • மூழ்கும் நிதி. வழங்குபவர் ஒரு மூழ்கும் நிதியை உருவாக்குகிறார், அதில் பணம் அவ்வப்போது சேர்க்கப்படுகிறது, மேலும் பத்திரங்கள் இறுதியில் செலுத்தப்படுவதை உறுதிப்படுத்த இது பயன்படுகிறது.

 • மாற்று அம்சம். பத்திரதாரர்கள் தங்கள் பத்திரங்களை முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட மாற்று விகிதத்தில் வழங்குபவரின் பங்குகளாக மாற்றுவதற்கான விருப்பம் உள்ளது.

 • உத்தரவாதம். ஒரு பத்திரத்தை திருப்பிச் செலுத்துவது மூன்றாம் தரப்பினரால் உத்தரவாதம் அளிக்கப்படலாம்.

பின்வரும் கூடுதல் பத்திர அம்சங்கள் வழங்குநருக்கு சாதகமாக இருக்கும், எனவே முதலீட்டாளர்கள் பத்திரங்களை வாங்க விரும்பும் விலையை குறைக்கலாம்:

 • அழைப்பு அம்சம். குறிப்பிட்ட முதிர்வு தேதியை விட முந்தைய பத்திரங்களை திரும்ப வாங்க உரிமையாளருக்கு உரிமை உண்டு.

 • அடிபணிதல். இயல்புநிலை ஏற்பட்டால், அதிக மூத்த கடன் வைத்திருப்பவர்கள் வழங்குபவரின் சொத்துகளிலிருந்து திருப்பிச் செலுத்த வேண்டிய பின்னர் பத்திரதாரர்கள் நிலைநிறுத்தப்படுவார்கள்.